Hyppää sisältöön

Toimi näin

Ympäristödiplomin hakuprosessi, kuvan sisältö selitetty kuvan alla tekstimuodossa.

 

  1. Onko kirkkoneuvosto tehnyt päätöksen ympäristödiplomin hakemisesta? Hienoa! Ellei ole, kannusta luottamushenkilöitä mukaan.
  2. Tutustu ympäristödiplomin käsikirjaan.
  3. Diplomiin vaadittavat minimikriteerit ja pistemäärät lisätietoineen kirjataan katselmustaulukkoon. Kun katselmustaulukko on täytetty, siitä muodostuu valmis raportti. 
  4. Seurakunta laatii katselmusraportin pohjalta ympäristöohjelman. Ympäristöohjelma on suunnitelma seurakunnan ympäristötyölle. 
  5. Kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman ja pyytää auditointia tuomiokapitulilta.
  6. Auditoija tarkastaa seurakunnan toiminnan ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Auditoija laatii auditointiraportin. 
  7. Auditoija antaa lausunnon tuomiokapitulille, joka esittää kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä seurakunnalle.
  8. Kirkkohallitus päättää ympäristödiplomin myöntämisestä. Diplomi on voimassa 5 vuotta kerrallaan. 
  9. Seurakunta tekee ympäristötyötä oman ympäristöohjelmansa pohjalta.

Tässä käsikirjassa käytetään termiä ”seurakunta”, kun tarkoitetaan seurakuntaa tai seurakuntayhtymää. Termillä ”kirkkoneuvosto” tarkoitetaan sekä kirkkoneuvostoa että yhteistä kirkkoneuvostoa. Yhtymissä diplomin hakemiseen vaaditaan, että ainakin puolet seurakuntaneuvostoista on päättänyt seurakunnan lähtemisestä mukaan.

Katso myös: Johdon sitoutuminen

Haluatko kysyä jotain tai antaa palautetta sivustosta?