Hyppää sisältöön

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Ympäristötavoitteiden olisi hyvä olla osa toiminta- ja taloussuunnitelmia.

Ympäristödiplomia ensimmäisen kerran haettaessa on ympäristöasiat hyvä mainita seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa yhdeksi toiminnan painopisteeksi. Määrärahat ympäristötyölle voivat sisältyä kunkin tehtäväalueen normaaliin toimintaan, erillisenä määrärahana tai jopa omana tehtäväalueena.

Seurakunnassa ja yhtymässä mielellään myös paikallisseurakuntien toimintasuunnitelmassa tulee mainita ympäristötyö ja sen tavoitteet. Oleellista on, että tavoitteet määritellään yhdessä toiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa. 

Tavoitteina voi olla esimerkiksi: 

  • ympäristöohjelman valmistelu, väliauditointi tai ympäristödiplomin uusiminen     
  • ympäristöohjelmasta poimitut tavoitteet työaloittain

Näin voidaan todentaa, että resurssi ympäristötyön eteenpäin viemiselle on varattu. Ympäristötyö nivotaan osaksi seurakunnan normaalia toimintaa, mutta se voidaan kirjata jonkun tietyn yksikön alle, joka toimintaa koordinoi.

Toimenpide

Seurakunnassa ja yhtymässä mielellään myös paikallisseurakuntien toiminta- ja taloussuunnitelmassa tulee mainita ympäristötyö ja sen tavoitteet. Vaihtoehtoisesti voidaan laatia ympäristötyön vuosisuunnitelma.

Pisteet: Minimikriteeri.