Hyppää sisältöön

Oma väliauditointi

Diplomikauden puolivälissä on hyvä tehdä väliauditointi, jossa tarkistetaan ympäristöohjelman toteutuma ja asetetaan päivitetyt tavoitteet loppukaudeksi.

Väliauditointi voidaan suorittaa esimerkiksi eri työalojen kesken vierailemalla toistensa työpisteissä. Pisteitä saa myös vertaisarvioinnista, jossa seurakunnan työntekijät käyvät arvioimassa toisen seurakunnan toimintaa. Väliauditointi voidaan teettää myös ympäristödiplomin auditoijalla.

Toimenpide

Toteutetaan ympäristöjärjestelmän väliauditointi diplomikauden puolessa välissä.

Pisteet: Laajuuden mukaan 2–10 pistettä.