Hyppää sisältöön

METSO-ohjelma

METSO eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma turvaa metsien monimuotoisuutta.

METSO-ohjelman tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kasvaa jatkossakin sellaisia metsiä, joissa myös uhanalaiset ja taantuneet eliölajit voivat elää. Suojellun metsän pinta-alaa pyritään kasvattamaan valitsemalla suojeluun luonnonarvoiltaan monipuolisia kohteita ja tekemällä suojeluarvoja tukevia hoitotoimia valituilla alueilla ja niiden lähituntumassa. Aktiivinen luonnon hoito voi olla tarpeellista esimerkiksi lehdoissa tai harjujen paahderinteillä.

Metsänomistaja voi halutessaan tarjota metsäänsä METSO-kohteeksi. Metsä arvioidaan sen perusteella, millaista puustoista elinympäristöä se edustaa sekä millaisia luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä siinä on. Arvio pohjaa luonnontieteellisiin valintaperusteisiin. Tarjotun alueen valintaan vaikuttaa se, millainen suojelutarve elinympäristöllä on ja kuinka lähellä se sijaitsee nykyisiä suojelualueita.

Jos tarjottu metsä hyväksytään METSO-kohteeksi, valtio korvaa metsänomistajalle kustannukset, joita puuntuotannon tulonmenetyksistä aiheutuu. Maanomistus kuitenkin säilyy. Suojelupäätös voi olla myös määräaikainen, mutta useimmin päädytään lopulliseen suojelupäätökseen. METSO-ohjelma jatkuu ainakin vuoteen 2025 saakka.

Toimenpide

Seurakunnan metsät kartoitetaan ja selvitetään mahdolliset METSO-kohteet.

Pisteet:

  • METSO-kartoituksen tekeminen, 2 pistettä. 
  • METSO-ohjelmaan liitettävästä kohteesta saa pisteitä alueen laajuuden mukaan:
    • 0–10 hehtaaria – 2 pistettä
    • yli 10 hehtaaria – 5 pistettä
  • Yhteensä enintään 7 pistettä.

Lisätietoja

METSO-ohjelmaLinkki avautuu uudessa välilehdessä