Hyppää sisältöön

Hautausmaat ja viheralueet

Kirkon ympäristödiplomi ohjaa seurakuntia hoitamaan ja ylläpitämään puistomaisia hautausmaita ympäristömyönteisesti, jotta myös tulevaisuudessa omaiset ja muut hautausmailla vierailevat voivat kokea ne levollisina ja lohduttavina ympäristöinä.

Seurakunnilla on hautaustoimilain ja kirkkolain mukaisesti velvollisuus ylläpitää hautausmaita ja osoittaa niiltä hautoja vainajien hautaamista varten. Hautausmailla on monta merkitystä. Ne kertovat kulttuuriympäristöinä paikkakunnan henkilöhistoriasta ja pysäyttävät satunnaisen kävijän maamme historian äärelle sankarihaudoilla ja yhteismuistomerkeillä. Hautausmaat ovat puistomaisesti hoidettuina monesti myös osa paikkakuntansa viherverkkoa, taajamien keuhkoja ja hiilinieluja. Hautausmaiden monilajinen puusto ja muu kasvillisuus mahdollistavat linnuille pesintä- ja suojapaikkoja. Kukkivat pensaat ja perennaryhmät lisäävät hyönteisten ja perhosten runsautta.

Sisällys

Minimikriteerit

Hautausmaan hoitosuunnitelma

Perennahoito

Pisteet

Hautausmaiden ja viheralueiden kulttuuriarvojen inventointi 8 pistettä

Hautausmaiden, piha- ja puistoalueiden luontoarvojen inventointi 5 pistettä

Kevyemmän hoidon alueet 2 pistettä

Monivuotiset kasvit 2 pistettä

Vieraslajien torjunta 3 pistettä

Kemikaalihaittojen ehkäisy 5 pistettä

Vedenkulutuksen pienentäminen 3 pistettä

Koneiden ympäristövaikutukset 3 pistettä

Vainajan tuhkaamisen ympäristövaikutukset 6 pistettä

Hautaukseen liittyvät ekologiset vaihtoehdot 3 pistettä

Hautojen hoitoon ja vainajien muistamiseen liittyvät ympäristönäkökulmat 3 pistettä

Hautakivien uusiokäyttö 3 pistettä

Hautausmaiden ympäristökasvatuksellisten arvojen hyödyntäminen 3 pistettä

Hautausmaahenkilöstön ympäristökoulutus 5 pistettä

Muut toimenpiteet 5 pistettä

Yhteensä 59 pistettä