Hyppää sisältöön

Metsät ja muut luontoalueet

Metsät ovat uusiutuva luonnonvara ja taloudellisen sekä henkisen hyvinvoinnin lähde. Myös soiden, vesistöjen ja muiden luonnonalueiden ylläpito ja hoitaminen ovat välttämätöntä ympäristötyötä.

Metsät pitävät yllä luonnon monimuotoisuutta ja tarjoavat ekosysteemipalveluita. Suomalaisen metsätalouden perustana on metsien kestävä käyttö ja hoito. Kestävässä metsänhoidossa otetaan huomioon puuntuotanto, hiilinielu ja -varasto, metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja virkistyskäyttö.

Kestävällä metsätaloudella tarkoitetaan sitä, että metsien hoito ja käyttö on ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää. Kestävälle metsätaloudelle on määritelty kuusi kriteeriä, joiden perusteella kestävyyttä arvioidaan. Mittaustulokset kertovat muun muassa miten eri toimenpiteet vaikuttavat ajan mittaan metsätalouden kestävyyteen.

Yleiseurooppalaiset kestävän metsätalouden kuusi kriteeriä ovat:

  1. Metsävarojen ylläpitäminen ja tarkoituksenmukainen lisääminen sekä metsien merkitys maailmanlaajuiselle hiilenkierrolle. 
  2. Metsien terveyden ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen. 
  3. Metsien tuotannollisten toimenpiteiden ylläpitäminen ja tarkoituksenmukainen lisääminen. 
  4. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen metsäekosysteemissä. 
  5. Metsien suojatoimintojen ylläpitäminen ja tarkoituksenmukainen lisääminen metsien hoidossa. 
  6. Muiden yhteiskunnallis-taloudellisten toimintojen ja edellytysten ylläpitäminen.