Hyppää sisältöön

Viestintä ja yhteistyö

Lisätietoja: Kirkon tutkimus ja koulutus, ktk@evl.fi

Seurakuntien viestintä

Kirkko on olemukseltaan, tehtävältään ja toiminnaltaan viestivä yhteisö. Evankeliumi tarkoittaa hyvää sanomaa ja ilmaisee Jeesuksen elämäntyön merkityksen. Kirkko on saanut alkunsa tämän hyvän sanoman välittämisen tehtävästä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on määritellyt tehtäväkseen tunnustuksensa mukaisen Jumalan sanan julistamisen ja sakramenttien jakamisen sekä kristillisen sanoman leviämisen ja lähimmäisenrakkauden toteutumisen edistämisen muutenkin (Kirkkolaki 1 § 2).  

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunnat ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joiden tulee noudattaa avoimuutta ja julkisuusperiaatteita ja harjoittaa  aktiivista tiedotustoimintaa. Tiedotustoimintaa koskevia säännöksiä on kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja julkisuuslaissa.

Seurakuntien viestintä -visualisointiin

Seurakunnat yhteistyökumppaneina

Monet seurakuntien toiminnoista toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti kunnan eri toimialat sekä kansalaisjärjestöt ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita. Seuraavassa tarkastellaan seurakuntien yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa ensin yleisesti, sitten tarkemmin eri työaloilla. Pääpaino on kasvatustyöllä, jossa seurakunnat tekevät aktiivisimmin yhteistyötä muiden kasvatusorganisaatioiden kanssa.

Seurakunnat yhteistyökumppaneina -visualisointiin