Hyppää sisältöön

Kimmo Ketola

Olen ollut tutkimusyksikön tutkija vuodesta 2005. Tutkimusalaani on uskontotiede, erityisesti uskontososiologia ja kognitiivinen uskontotiede. Väittelin filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa uskontotieteen oppiaineessa vuonna 2002 aiheena Krishna-liikkeen gurukäsitykset. Ennen tutkimuskeskukseen siirtymistä toimin tutkijana Helsingin yliopistossa.

Keskeisiä tutkimusaiheitani ovat uskonnollisuuden muutos, uskonnollinen moninaisuus, uudet uskonnolliset liikkeet, erityisesti intialaisperäiset yhteisöt, sekä joogan ja meditaation kaltaiset uskonnon ja henkisyyden rajapinnalla olevat ilmiöt.

Kimmo Ketola omakuva

Esimerkkejä tutkimistani aihepiireistä: 

 • Moderni kirkkokansa: Suomalaisten uskonnollisuus uudella vuosituhannella (yhdessä Kimmo Kääriäisen ja Kati Niemelän kanssa). Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 82 (2003).

 • The Founder of the Hare Krishnas as Seen by Devotees: A Cognitive Study of Religious Charisma. Leiden: Brill (2008).

 • Uskonto ja ihmismieli: Johdatus kognitiiviseen uskontotieteeseen (toimitettu yhdessä Ilkka Pyysiäisen ja Tom Sjöblomin kanssa). Helsinki: Gaudeamus (2008).

 • Uskonnot Suomessa 2008. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 102 (2008).

Olen toiminut useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa, joista tärkeimmät ovat:

 • Mind and Society in the Transmission of Religious Ideas (2003–2006) (PI: Dos. Ilkka Pyysiäinen)

 • The Role of Religion in the Public Sphere: A Comparative Study of the Five Nordic Countries (NOREL) (2009–2014). (PI: Prof. Inger Furseth)

 • What Are the Impacts of Religious Diversity? Regions in Three European Countries Compared (2007–2010) (PI: Prof. Volkhard Krech, Co-PI: Kimmo Ketola) (NORFACE ERA-NET tutkimusohjelma Re-Emergence of Religion as a Social Force in Europe).

Olen myös toiminut useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä luottamustehtävissä:

 • Suomen uskontotieteellisen seuran hallituksen jäsen (2006–)
 • EUREL (Sociological and Legal Data on Religion in Europe and Beyond) -verkoston yhdyshenkilö (correspondent) (2014–)
 • Åbo Akademin huippuyksikön tutkimushankkeen Young Adults and Religion in a Global Perspective (YARG) ohjausryhmän jäsen (2015–2018)
 • EVS Council of Program Directors (Viidennen aallon Suomen aineiston keruun ohjelmavastaava) (2015–2019)
 • Nordic Journal of Religion and Society -aikakauskirjan toimituskunnan jäsen (2016–)
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön uskonnonvapauslain 23. § mukaisen asiantuntijalautakunnan jäsen (2016–).

Ota yhteyttä