Hyppää sisältöön

 

Jaetut apurahat vuodelle 2022

(Kirkkohallituksen virastokollegion päätös 2.12.2021)

 

Kirkon missio muuttuvassa yhteiskunnassa

Parkkinen, Tiina

Uskonto ja urbaanit uskonnottomat nuoret –
Haastattelututkimus kirkko- ja uskontosuhteista 18–35-vuotiailla ei-uskovilla
helsinkiläisillä kulttuurikristillisyyden
näkökulmasta

20 880 €

Penttinen, Alpo

After Secularization: A Fundamental Theological Study of Radical Secularization

18 600 €

Korteniemi, Joona

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen ekklesiologia 1960-1979

10 440 €

Lamminmäki-Vartia, Silja

The development of teachers pedagogical
thinking and professionalism in relation to worldview education in the context of Early Childhood Education and Care

10 440 €

Puustinen, Laura

Jonnekin on päästävä. Diakonaattiuudistus
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa
vuoden 1959 jälkeen

4 500 €

Kiviranta, Anu

Kouluyhteistyön teologia

3 000 €

Luterilaisuus ja kristinuskon globaali kehitys

Metso, Mari

The impact of outcast women in special
religious positions on transforming caste and
gender boundaries in contemporary India.

13 920 €

Ahola, Miika

CHURCHES GROWING IN KOINONIA: Paradigms of Unity and Communion in ‘The Church: Towards a Common Vision’

10 440 €

Ylikangas, Hanna

What are the paradigmatic structures
of eco-feminist Christian theology, and how do
these perspectives differ from Islamic ecofeminism

10 440 €

Urponen, Jenni

Uskonnollinen musiikki neljän
vähemmistöuskonnon uskonnollisessa
perinteessä ja oman uskonnon opetuksessa
perusopetuskontekstissa

9 900 €

Bergman, Mika

Certainty of Salvation in
the Theology of Martin
Chemnitz

4 500 €

Kirkon talous, digitalisaatio ja toimintakulttuurin kehittäminen

Haglund, Nina

"Bara en sekreterare?" - Synen på andligt arbete hos de praktiskt anställda i den Evangelisklutherska kyrkan i Finland

20 880 €

Kokkonen, Laura

Brändäys Suomen kirkoissa / Negotiating
with Branding: Marketing in Finnish Churches

6 300 €

Kristillinen spiritualiteetti nykyaikana

Kauppila, Helena

Postmodernit syntymään liittyvät siirtymäriitit
uskonnon ja tunteiden risteymässä

20 880 €

Paatola, Sinipetra

Scriptures of the Damned. An intertextual
analysis on the roleplaying game Vampire
the Masquerade

12 000 €

Mäkituomas, Anna

But the Flesh Is Weak – Pragmatist Perspectives on Akrasia and Living with Religious Beliefs

13 920 €

Barsnes, Elli

Totuus ja kauneus. Analyysi totuuden
esteettisestä luonteesta postmodernismin
jälkeisessä teologiassa

10 440 €

Malin-Kaartinen, Katja

Vanhempien tunteet ja spiritualiteetti epäselvissä sekä epäillyissä henkirikoksissa

10 440 €

Antonsson, Niklas

För samhällets bestånd och himmelrikets
vinnande: En undersökning om prästerskapets undervisning kring
hushåll, barnuppfostran och äktenskap i svenska postillor 1686-1770

6 960 €

Liuski, Tiia

Suomalaisten sotilaspappien professio
muuttuvassa toimintaympäristössä

4 500 €

Sumela, Anne

Jumala-kokemuksen ulottuvuudet esseisti
Juhani Rekolan teologiassa

3 000 €

Ekoteologia, kirkot ja kestävä kehitys

Huomo, Vilppu

Kirkko ja ilmastokriisi – miten ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ymmärretään Suomen
ev.-lut. kirkon, Ruotsin kirkon ja Luterilaisen
maailmanliiton ilmastonmuutonmuutosta
käsittelevissä asiakirjoissa?

13 920 €