Hyppää sisältöön

Luottamushenkilöt

Lisätietoja: Kirkon tutkimus ja koulutus, ktk@evl.fi

Seurakuntavaalit 2018

Seurakuntavaaleissa 2018 valittiin luottamushenkilöt 384 seurakuntaan. Visualisoinnissa tarkastellaan vaalien äänestysaktiivisuutta hiippakunnittain ja seurakunnittain sekä vaaleissa valittujen luottamushenkilöiden ikä- ja sukupuolijakaumia.

Seurakuntavaalit 2018 -visualisointiin

Avioliittolain muutoksen vaikutukset kirkossa

 

Avioliittolain muutos astui voimaan 1.3.2017. Tällöin avioliittoon voidaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevat parit. Tässä visualisoinnissa tarkastellaan, miten kirkon työntekijät ja seurakuntien luottamushenkilöt suhtautuivat avioliittolain muutoksen vaikutuksiin kirkossa. Tulokset perustuvat syksyllä 2015 työntekijöille ja luottamushenkilöille tehtyihin kyselyihin.

Avioliittolain muutoksen vaikutukset kirkossa -visualisointiin

Seurakuntavaalit 2014

Vuoden 2014 seurakuntavaalien valittujen luottamushenkilöiden ikä- ja sukupuolijakaumat sekä uusien luottmaushenkilöiden osuudet seurakunnittain. Visualisointi perustuu VALAS-järjestelmän antamiin tietoihin. 

Seurakuntavaalit 2014 -visualisointiin