Hyppää sisältöön

Henkilöstö

Lisätietoja: Kirkon tutkimus ja koulutus, ktk@evl.fi

Kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden profiilit 2019

Evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa on yli 20 000 työntekijää ja seurakuntien luottamushenkilöinä toimii vajaa 8000 henkilöä. Tässä visualisoinnissa luodaan katsaus heidän profiileihinsa. Demografisten tekijöiden lisäksi tarkastellaan työntekijöiden ja seurakuntien luottamushenkilöiden herätysliikejäsenyyksiä ja puoluekantoja. Lisäksi tarkastellaan heidän suhtautumistaan erilaisiin ajankohtaisiin asioihin.

Tulokset perustuvat syksyllä 2019 kirkon työntekijälle ja luottamushenkilöille tehtyihin kyselyihin. Kyselyt toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Kirkon työntekijöille suunnattu kysely toteutettiin 19.11.2019-25.12.2019 välisenä aikana. Luottamushenkilöille suunnattu kysely toteutettiin 20.11.2019-10.1.2020 välisenä aikana.

Kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden profiilit 2019 -visualisointiinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kanttorikysely

Tämä visualisointi esittelee tuloksia kyselystä, joka tehtiin kanttorin työn ja koulutuksen kehittämisen tueksi sekä kanttorien oman osaamisen kartoittamiseksi syksyllä 2017. Kyselylomake lähetettiin kaikille Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa työskenteleville kanttoreille ja kirkkomuusikoille, ja siihen vastasi 291 henkilöä. Vastausprosentti oli noin 34 %. Kysely tehtiin osana Kirkon musiikin ammattilaisena kasvaminen -tutkimushanketta.

Kanttorikysely-visualisointiinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden profiilit 2015

Evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa on yli 20 000 työntekijää ja seurakuntien luottamushenkilöinä toimii reilut 8 500 henkilöä. Tässä visualisoinnissa luodaan katsaus heidän profiileihinsa. Demografisten tekijöiden lisäksi tarkastellaan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden herätysliikejäsenyyksiä ja puoluekantoja sekä seurakuntaelämään osallistumista. Lisäksi tarkastellaan heidän suhtautumistaan erilaisiin uskonnollisiin ryhmiin. Tulokset perustuvat syksyllä 2015 työntekijöille ja luottamushenkilöille tehtyihin kyselyihin.

Kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden profiilit 2015 -visualisointiinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Suhtautuminen naispappeuteen

Vuonna 1986 kirkolliskokous teki päätöksen, että pappisvirkaan voidaan vihkiä nainen. Ensimmäiset naiset vihittiin papeiksi vuonna 1988. Tässä visualisoinnissa tarkastellaan seurakuntien luottamushenkilöiden, kirkon työntekijöiden sekä kirkon jäsenten suhtautumista naispappeuteen. Lisäksi tarkastellaan yhteistyön mahdollisuuksia erilaisten näkemysten keskellä sekä teologisesti konservatiivien ja liberaalien osuutta luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja kirkon jäsenten keskuudessa. Esitetyt tulokset perustuvat syksyllä 2015 tehtyihin kyselyihin.

Suhtautuminen naispappeuteen -visualisointiinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Seurakuntarakenteen kehittäminen

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa oli vuosien 2012–2015 aikana käynnissä seurakuntarakenteiden kehittämishanke. Sen taustalla oli pidempään jatkunut pohdinta seurakuntarakenteiden uudistamisesta. Hankkeen lopputuloksena syntynyt ehdotus, Uusi seurakuntayhtymä -malli, ei kuitenkaan tullut hyväksytyksi kirkolliskokouksessa toukokuussa 2015.

Tässä visualisoinnissa esitetään kirkon työntekijöiden ja seurakuntien luottamushenkilöiden näkemyksiä seurakuntarakenteiden kehittämisestä. Tulokset on saatu heille syksyllä 2015 osoitetuilla kyselytutkimuksilla. Lisäksi visualisoinnissa tarkastellaan kirkon jäsenten näkemyksiä niin sanotusta henkilöseurakuntamallista. Nämä tulokset on saatu syksyllä 2015 toteutetusta Gallup Ecclesiastica -kyselystä.

Seurakuntarakenteen kehittäminen -visualisointiinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Avioliittolain muutos ja kirkko

Maaliskuussa 2017 astui voimaan avioliittolain muutos, jonka mukaan pari voidaan vihkiä avioliittoon riippumatta siitä, ovatko he samaa vai eri sukupuolta. Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus kirkon toimintaan ja vihkimisoikeuteen on herättänyt paljon keskustelua.

Tässä visualisoinnissa tarkastellaan, miten suomalaiset toivovat kirkon toimivan lainmuutoksen voimaan astumisen jälkeen. Tulokset perustuvat syksyllä 2015 tehtyihin kyselytutkimuksiin suomalaisille, kirkon työntekijöille sekä seurakuntien luottamushenkilöille.

Avioliittolain muutos ja kirkko -visualisointiinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkon ja valtion suhteet

Kirkko toimii aktiivisesti yhteistyössä yhteiskunnallisten instituutioiden kanssa. Keskustelua käydään jatkuvasti sekä kirkon että laajemminkin uskonnollisten yhteisöjen roolista ja näkyvyydestä yhteiskunnassa. Keskustelu koskee sekä positiivista että negatiivista uskonnonvapautta.

Tämä kokonaisuus tarkastelee kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden näkemyksiä uskonnosta kouluissa, kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä, kirkon ja valtion suhteesta sekä uskonnonvapauden toteutumisesta.

Kirkon ja valtion suhteet -visualisointiinLinkki avautuu uudessa välilehdessä