Hyppää sisältöön

Kasvatus

Lisätietoja: Kirkon tutkimus ja koulutus, ktk@evl.fi

Seurakuntien kasvatustyö

Lapsille, nuorille ja heidän perheilleen suunnattu työ on kirkossa hyvin keskeisessä osassa, vaikka seurakuntien kokoavaan toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä onkin vähentynyt. Seurakunnat panostavat entistä enemmän yhteistyöhön varhaiskasvatuspalvelujen, koulujen ja oppilaitosten kanssa. Seurakunnat ovat myös reagoineet monin eri tavoin kasteiden suosion vähenemiseen pitäen yhteyttä lapsiperheisiin.

Seurakuntien kasvatustyö -visualisointiin

Uskonnonopetus

Kirkon tutkimuskeskus selvitti loka-marraskuussa 2015 toteuttamassaan Gallup Ecclesiastica -kyselyssä suomalaisten suhtautumista uskonnonopetukseen sekä asennetta yhteistä uskontoja ja katsomuksia koskevaa opetusta kohtaan. Kyselyn toteutti KTK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy Internet-paneelinsa avulla. Tutkimukseen osallistui 4 194 vastaajaa 23.10.–2.11.2015. Tutkimuksen kohdejoukkona on Suomen 15–79-vuotias väestö.

Uskonnonopetus-visualisointiin