Hyppää sisältöön

Apurahojen raportointi

Apurahansaaja laatii raportin apurahan käytöstä nostovuotta seuraavan vuoden kuluessa tammikuun 31. päivään mennessä.

Mikäli hakija ei ole käyttänyt apurahaa uuden apurahahakemuksen jälkeen, hän voi käyttää apurahahakemuksessa tekemäänsä väliraporttia vuosiraporttina sellaisenaan vain kuittaamalla ja lähettämällä sen vuosiraporttina. Vastaavasti hakija voi tarvittaessa täydentää ja muokata apurahahakemuksessa tekemäänsä väliraporttia ja sen jälkeen lähettää sen meille.

Raporttiin ei tarvitse liittää kuitteja kulujen tositteeksi, paitsi jos apurahaa on myönnetty tutkimus- tai matkakuluihin.

Loppuraportointi

Loppuraportin tekijöitä pyydämme lisäksi lähettämään yhden kappaleen painettua julkaisua, jos sellainen on saatavilla/tutkimus on ilmestynyt painettuna. Liitteiden postitusosoite on Kirkon tutkimus ja koulutus, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki. Kun tutkimuksesi on valmis, voit halutessasi kysyä Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä fsd@uta.fi, haluavatko he arkistoida tutkimusaineistosi.

Raportti apurahan käytöstä on annettava määräajassa, viimeistään vuoden kuluttua apurahan loppuun maksamisesta. Raportin laiminlyöminen vaarantaa vastaiset apurahan saantimahdollisuudet.

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa sekä mainita saamansa apurahat ansioluettelossaan.