Hyppää sisältöön

Jyri Komulainen

Toimin yksikön johtavana asiantuntijana 1.1.2022 alkaen.

Olen myös Helsingin yliopiston dogmatiikan dosentti ja Itä-Suomen yliopiston ekumeniikan ja uskontoteologian dosentti. Erityisosaamiseni liittyy kirkon oppiin sekä kristinuskon globaaleihin muutoksiin, katolisuuteen ja hindulaisuuteen.

Teologian tohtoriksi väittelin vuonna 2003 aiheenani Raimon Panikkarin hindu-katolinen teologia. Osan jatko-opinnoistani tein Bangaloressa (United Theological College) ja Hampurissa (Missionsakademie). Kirkkohallituksessa olen työskennellyt eri tehtävissä vuodesta 2010 alkaen. Sitä ennen toimin tutkimus- ja opetustehtävissä Helsingin yliopiston systemaattisen teologian ja soveltavan kasvatustieteen laitoksilla.

Kirjoituksillani ja luennoillani haluan lisätä tietoisuutta kristinuskon muutoksista – ennen kaikkea siitä, että enemmistö maapallon kristityistä asuu nykyään Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Olen siksi kiinnostunut tutkimaan, miten Suomen evankelis-luterilainen kirkko voisi soveltaa omassa toiminnassaan globaalin etelän teologioita (esim. kontekstuaaliset teologiat, vapautuksen teologiat).

Twitterissä olen aktiivinen tililläni @JyriKomulainen.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Jyri Komulainen seisomassa Helsingin keskustassa kadulla.

Esimerkkejä viimeisimmistä artikkeleistani:

 • Suomalaisten asenteet uskonnolliseen pukeutumiseen. Ajankohtaisraportti 5/2023. Kirkon tutkimus ja koulutus.

 • Alkuperäiskansojen teologinen merkitys, esimerkkinä saamelaiset. –  Teologinen Aikakauskirja 4/2023, s. 459–466.

 • Etsijyys uskonnollisena optiona eli mitä kirkko voisi oppia uushindulaisuudesta. – Millenniaalien kirkko. Kulttuuriset muutokset ja kristillinen usko. Toim. Sini Mikkola & Suvi-Maria Saarelainen. Suomen ev.-lut. kirkon tutkimusjulkaisuja 139. Helsinki: Kirkon tutkimus ja koulutus (2023, 259–285).

 • Diakonia osana kirkon kokonaisvaltaista missiota. –  Diakonia. Nyt. Näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön. Toim. Saara Huhanantti & Veera Wallenius. Helsinki: Kirjapaja (2022, 23–39).

 • ”Jumala kaikessa, kaikki Jumalassa”: uuden ekologisen spiritualiteetin jäljillä. – Spiritualiteetti 2020-luvun Suomessa. Toim. Veli-Matti Salminen & Niko Huttunen. Suomen ev.lut. kirkon tutkimusjulkaisuja 137. Helsinki: Kirkon tutkimus ja koulutus (2022, 291–322).

 • Hindulaisuus ja pyhät tekstit. –  Kirjakääröistä digiraamattuun. Pyhän tekstin idea, muoto ja käyttö. Toim. Jutta Jokiranta & Nina Nikki. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 122. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura (2021, 219– 243). 

 • Valaistumisen kylpy: Kasteen teologisia kehityslinjoja. – Kasteen polulla: Kasteen ja kummiuden teologiaa ja käytäntöjä. Toim. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 136. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus (2021, 3469).

 • Raimon Panikkars Kosmotheandrismus als Katholizismus für das Dritte Jahrtausend?  – Homo Interreligiosus. Zur biographischen Verortung interreligiöser Prozesse bei Raimon Panikkar (1918–2010). Beiträge einer internationalen Fachtagung zu seinem 100. Geburtstag. Salzburger Theologische Studien 65. Christian Hackbarth-Johnson & Ulrich Winkler (Hg.). Innsbruck-Wien: Tyrolia-Verlag (2021, 103–116).

 • Valaistuminen aikamme uskonnollisena kielenä. – Henkisyyttä ja mielenrauhaa: Aasian uskonnollisuus länsimaissa. Toim. Elina Hellqvist & Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus (2020, 108–137).

 • Kirkon missio ja Intia: esimerkkinä katoliset sannyasit. – Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan. Toim. Mari-Anna Auvinen & Jyri Komulainen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 133. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus & Helsinki: Suomen Ekumeeninen Neuvosto (2020, 247–270).

 • Panikkar the Dialogical Man: Religion and Religions. – Raimon Panikkar: A Companion to his Life and Work. Ed. by Peter C. Phan & Young-chan Ro. Cambridge, UK: James Clarke & Co (2018, 76–93).

 • Sakramentaalinen seksi? Uskontojen käsityksiä seksuaalisuudesta ja avioliitosta. – Perhe ja avioliitto muutoksessa. Toim. Maarit Hytönen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 127. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus (2017, 36–61).

 • Onko kirkon ulkopuolella armoa? Luterilaisena uskontojen maailmassa. – Armon horisontit: Huomisen luterilaisuus. Toim. Anna-Kaisa Inkala & Jyri Komulainen. Helsinki: Kirjapaja (2016, 169–185).

Kirjoja

 • Henkisyyttä ja mielenrauhaa: Aasian uskonnollisuus länsimaissa. Toim. Elina Hellqvist & Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus (2020).

 • Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan. Toim. Mari-Anna Auvinen & Jyri Komulainen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 133. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus & Helsinki: Suomen Ekumeeninen Neuvosto (2020).

 • Armon horisontit: Huomisen luterilaisuus. Toim. Anna-Kaisa Inkala & Jyri Komulainen. Helsinki: Kirjapaja (2016).

 • Opin poluilla. Juhlakirja Miikka Ruokasen täyttäessä 60 vuotta. Toim. Tiina Ahonen, Jyri Komulainen & Mika Vähäkangas. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura (2013).

 • Luterilaisen Suomen loppu? Kirkko ja moniuskontoinen Suomi. Toim. Jyri Komulainen & Mika Vähäkangas. Helsinki: Edita (2009).

 • Guru Jeesus: Tutkielmia hindulaisuudesta ja kristinuskosta. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 251. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura (2006).

 • An Emerging Cosmotheandric Religion? Raimon Panikkar’s Pluralistic Theology of Religions. Studies in Christian Mission. Vol. 30. Leiden & Boston: Brill (2005). 

 • Teologian ilmansuuntia. Näkökulmia uskontulkintoihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Ame-rikassa. Toim. Tiina Ahonen & Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus (2004).

Toimin tällä hetkellä seuraavissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä:

 • Kirkon Ulkomaanapu / Opettajat ilman rajoja -verkoston ohjausryhmä, jäsen (2013–)
 • Uskontojen kohtaamisen toimikunta, Suomen evankelis-luterilainen kirkko: piispainkokous (2017–)
 • Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallitus, jäsen (2018–)
 • Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry / hallituksen varajäsen (2023–)
 • Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry / Kansainvälisten asioiden jaosto, jäsen (2019–)
 • Teologinen julkaisuseura, hallituksen jäsen (2021–)
 • Kirkon katsomusopetuksen uudistamisen seurantaryhmä, asiantuntijajäsen (2023–2024)
 • Evankelioimistoiminnan vahvistamista valmisteleva työryhmä (2023–2024)

Olen jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä akateemisissa järjestöissä:

 • International Association of Mission Studies (IAMS)
 • European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS)

 

Ota yhteyttä

johtava asiantuntija
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Jyri Komulainen (dosentti, TT) on väitellyt Helsingin yliopistossa dogmatiikan oppiaineessa uskontodialogin teoriaan liittyvästä aiheesta. Komulaisen erikoisaloihin kuuluvat luterilaiseen teologiaan liittyvien kysymysten ohessa globaali kristinusko, katolinen kirkko sekä Aasian uskonnot, erityisesti hindulaisuus. Hän on toiminut uransa aikana myös erilaisissa uskonnonopetukseen liittyvissä tehtävissä.