Hyppää sisältöön

Uskontojen kohtaaminen

Lisätietoja: Kirkon tutkimus ja koulutus, ktk@evl.fi

Suomalaisten suhtautuminen uskonnollisiin, katsomuksellisiin ja kulttuurisiin ryhmiin

Suomessa on 2010-luvulla keskusteltu ennennäkemättömän paljon monikulttuurisuudesta, pakolaisista, kansallismielisyydestä, rasismista ja vihapuheesta. Vastaavat ilmiöt ovat lisääntyneet myös muualla Euroopassa. Erityisesti Lähi-idästä Eurooppaan saapuneiden pakolaisten määrän nopea lisääntymien syksyllä 2015 kiihdytti asiasta käytyä keskustelua.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tehnyt maahanmuuttajatyötä 1970-luvulta saakka, mutta se on lisääntynyt erityisesti 1990-luvulta lähtien. Seurakuntien kokemus erilaisten ihmisten kohtaamisesta tuli näkyviin vuonna 2015, kun Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita.

Tässä esityksessä tarkastellaan suomalaisten mielikuvia ja suhtautumista erilaisiin uskonnollisiin ja katsomuksellisiin ryhmiin sekä heidän odotuksiaan kirkkoa kohtaan tässä suhteessa. Tämän lisäksi tarkastellaan kansallisylpeyttä ja suhtautumista sosiaalisten ryhmien väliseen eriarvoisuuteen. Tiedot perustuvat vuosina 2011 ja 2015 tehtyihin koko Suomen väestöä edustaviin kyselyihin.

Suomalaisten suhtautuminen uskonnollisiin, katsomuksellisiin ja kulttuurisiin ryhmiin -visualisointiin

Ekumenia ja uskontodialogi seurakunnissa

Ekumenia tarkoittaa kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen välistä yhteistyötä sekä pyrkimystä kristittyjen väliseen yhteyteen. Ekumeeninen liike syntyi 1800–1900 -lukujen taitteessa. Suomessa ekumenialla on pitkät perinteet. Jo vuonna 1917 perustettiin yhteistyöelin, joka oli nykyisen Suomen ekumeenisen neuvoston edeltäjä.

Uskontodialogi tarkoittaa vuoropuhelua eri uskontoperinteiden välillä. Suomalainen dialogikenttä koostuu monenlaisista toimijoista, paikallisista, kansallisista ja kansainvälisistä järjestöistä sekä verkostoista. Suomen evankelis-luterilainen kirkko teki ensimmäiset aloitteet järjestötasolla uskontodialogiin 1970-luvun lopulla.

Tässä kokonaisuudessa esitellään evankelis-luterilaisten seurakuntien ekumeniaan ja uskontodialogiin liittyvää toimintaa vuonna 2015. Ekumeenisten yhteyksien osalta tässä tarkastellaan evankelis-luterilaisten seurakuntien ekumeenisia yhteyksiä ja toimintaa Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntien helluntaiseurakuntien, Suomen Vapaakirkon ja ruotsinkielisten vapaaseurakuntien (Missionkyrkan i Finland) sekä katolisten seurakuntien kanssa.

Ekumenia ja uskontodialogi seurakunnissa -visualisointiin