Hyppää sisältöön

Jussi Sohlberg

Olen koulutukseltani teologian maisteri, pääaineeni on ollut uskontotiede. Työskentelen yksikössä tutkimuskoordinaattorina.

Olen perehtynyt uskonnollisiin yhteisöihin Suomessa, erityisesti uusiin uskonnollisiin liikkeisiin, erilaisiin uushenkisiin virtauksiin, länsimaiseen esoteeriseen perinteeseen ja uuspakanuuteen. Uskonnollisuuden muutoksiin liittyvät ilmiöt ovat keskeinen osa työalaani.

Työtehtäväni liittyvät pääosin uskontotieteen alaan, mutta seuraan myös esimerkiksi suomalaista uskontodialogikenttää.

Toimin vuonna 2006 alkaneessa Uskonnot Suomessa -tietokantahankkeessaLinkki avautuu uudessa välilehdessä, teen luennointi- ja koulutustyötä, vastaan erilaisiin mediatiedusteluihin ja muihin tiedusteluihin liittyen omiin eritysaloihini. Olen myös mukana tutkimuskeskuksen yhteisissä työtehtävissä.

Uskontotiede ja teologia kiinnostavat vapaa-ajallakin. Harrasteisiin kuuluvat myös muun muassa järjestötoiminta, Amerikan alkuperäiskansojen historia ja kulttuuri, ikonimaalaus ja musiikki.

Jussi Sohlberg

Keskeisiä artikkeleitani:

  • Länsimainen esoteria Suomessa. – Monien uskontojen ja katsomusten Suomi Linkki avautuu uudessa välilehdessä(toim. Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio & Jussi Sohlberg).  Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 48 (2017). 126–137.
  • Uskonnolliset yhteisöt Suomessa (Kimmo Ketolan kanssa). – Osallistuva luterilaisuus. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012–2015. Tutkimus kirkosta ja suomalaisista. 
  • From Western Esotericism to New Spirituality. The Diversity of New Age in Finland (Kimmo Ketolan kanssa). – Handbook of Nordic New Religions (ed. by James R. Lewis & Inga Tøllefsen). Brill: Leiden & Boston (2015).
  • Muuttuva uskonnollisuus. – Uskonto ja identiteettipolitiikka (toim. Elina Hellqvist, Minna Hietamäki & Panu Pihkala).  Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 281. Hki: STKS (2015).
  • Spiritualism in Finland. – Western Esotericism in Scandinavia (ed. by Henrik Bogdan & Olav Hammer). Leiden: Brill (2016)
  • Rosicrucianism in the Contemporary Period in Finland (Tom Sjöblomin kanssa). – Western Esotericism in Scandinavia (ed. by Henrik Bogdan & Olav Hammer). Leiden: Brill (2016).
  • Uskontojen kirjo. – Moniarvoinen oppilaitos (toim. Jussi Murtovuori). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon julkaisuja 5. Kirkko ja toiminta. Hki: Kirkkohallitus (2014).
  • Kristillinen kulttuuri ja länsimainen esoteerinen perinne (Kimmo Ketolan kanssa). – Kristinuskon historian tutkimusalat ja metodit (toim. Jaakko O. Antila, Esko M. Laine & Juha Meriläinen). Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 226. Hki: SKHS (2013).
  • Uskonnollisuuden muutos yhteisökartoituksen valossa (Kimmo Ketolan kanssa). – Teologinen Aikakauskirja 3/2011, 208–231.
  • Moderni magia länsimaissa. – Vanhat jumalat, uudet tulkinnat – näköaloja uusiin uskontoihin Suomessa (toim. Jussi Niemelä). Helsingin yliopisto (2001). 209–222.

Toimituskunnassa mm. seuraavissa julkaisuissa:

 

Ota yhteyttä