Hyppää sisältöön

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahasääntö

1. Kirkon tutkimuskeskukselle tarkoitukseen osoitetuista varoista myönnetään vuosittain apurahoja kirkon ja eri seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen. Niitä myönnetään tutkimuskuluihin, ulkomaille suuntautuviin tutkimusmatkoihin sekä henkilökohtaiseksi apurahaksi määräajaksi, jolloin stipendiaatin edellytetään päätoimisesti tekevän tutkimustyötään.

2. Apurahat käsittelee Kirkon tutkimuskeskuksen neuvottelukunta hakemuksen perusteella.

3. Apurahat julistetaan haettaviksi kunakin vuonna elokuussa. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelon ohella tarkka tutkimussuunnitelma. Apurahahakemukset tehdään käyttäen sähköistä hakujärjestelmää.

4. Tutkimuskeskuksen johtaja voi erityistapauksissa muulloinkin esittää apurahoja myönnettäväksi ajankohtaisiin tehtäviin. Ulkomaille suuntautuvien tutkimusmatkojen apuraha-anomukset eivät myöskään ole varsinaiseen hakuaikaan sidottuja.

5. Stipendin saaneen on esitettävä kirjallinen selostus tutkimuksen edistymisestä ja stipendin käyttämisestä stipendin saamista seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Muulloinkin stipendiaatti on pyydettäessä velvollinen antamaan tutkimuskeskuksen johtajalle tietoja tutkimuksen edistymisestä. Tutkimusmatkaa varten apurahan saanut antaa raporttinsa kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

6. Stipendiaatti on velvollinen antamaan stipendivaroilla tuetun tutkimuksen tulokset tutkimuskeskukselle.

7. Apuraha on pyrittävä käyttämään sen vuoden aikana, jolle se on myönnetty. Stipendivuotta seuraavan vuoden jälkeen apuraha ei ole enää stipendiaatin käytettävissä ilman eri sopimusta. Mikäli apurahaa ei ole käytetty siihen tarkoitukseen kuin se on myönnetty, stipendiaatti voidaan velvoittaa maksamaan se korkoineen takaisin. Korko on tällöin käyvän antolainan koron suuruinen.