Hyppää sisältöön

Apurahasääntö

1. Kirkon tutkimukselle ja koulutukselle tarkoitukseen osoitetuista varoista myönnetään vuosittain apurahoja kirkon ja eri seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen. Niitä myönnetään tutkimuskuluihin, ulkomaille suuntautuviin tutkimusmatkoihin sekä henkilökohtaiseksi apurahaksi määräajaksi, jolloin apurahan saajan edellytetään päätoimisesti tekevän tutkimustyötään. Kun hakijana on jatko-opiskelija, hänen jatko-opinto-oikeutensa on oltava voimassa hakuajan päättymispäivänä.

2. Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen apurahatyöryhmä valmistelee hakemusten perusteella esityksen apurahojen jakamisesta. Päätökset jaettavista apurahoista tekee Kirkkohallituksen virastokollegio.

3. Apurahat julistetaan haettaviksi syksyisin. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelon ohella tarkka tutkimussuunnitelma. Apurahahakemukset tehdään käyttäen sähköistä hakujärjestelmää.

4. Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen johtaja voi erityistapauksissa muulloinkin päättää apurahojen myönnöstä ajankohtaisiin tehtäviin. Ulkomaille suuntautuvien tutkimusmatkojen apuraha-anomukset eivät myöskään ole varsinaiseen hakuaikaan sidottuja.

5. Apurahaa saaneen on esitettävä kirjallinen selostus tutkimuksen edistymisestä ja apurahan käyttämisestä apurahan saamista seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. Muulloinkin apurahan saaja on pyydettäessä velvollinen antamaan Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen johtajalle tietoja tutkimuksen edistymisestä. Tutkimusmatkaa varten apurahan saanut antaa raporttinsa kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

6. Apurahan saaja sitoutuu jakamaan apurahalla tuetun tutkimuksen tulokset ja julkaisut Kirkon tutkimukselle ja koulutukselle.

7. Apuraha on pyrittävä käyttämään sen vuoden aikana, jolle se on myönnetty. Apurahavuotta seuraavan vuoden jälkeen apuraha ei ole enää apurahan saajan käytettävissä ilman eri sopimusta. Mikäli apurahaa ei ole käytetty siihen tarkoitukseen kuin se on myönnetty, apurahan saaja voidaan velvoittaa maksamaan se takaisin.

Apurahasääntö on voimassa 1.6.2022 alkaen.