Hyppää sisältöön

Kumppanina muissa hankkeissa

Toimimme yhteistyökumppanina eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen hankkeissa myös kansainvälisesti.

Churches in times of change

Pohjoismaisten luterilaisten kansankirkkojen Baptism in Times of Change -hanke on pilottihanke laajemmassa Churches in Times of Change -hankkeessa, jonka tarkoitus on tiivistää pohjoismaista yhteistyötä yhteisten haasteiden edessä. Pohjoismaisten kirkkojen projekti voidaan nähdä myös alueellisena hankkeena, jota on koordinoitu suhteessa Luterilaiseen maailmanliittoon.

Kastehanke on koonnut kasteeseen liittyvää tutkimusmateriaalia, järjestänyt joukon webinaareja sekä tuottanut vuoden 2022 alussa kasteeseen liittyviä suosituksia. Suosituksia esittelee blogikirjoituksessaanLinkki avautuu uudessa välilehdessä johtava asiantuntija Jyri KomulainenLinkki avautuu uudessa välilehdessä, joka on osallistunut suomalaisena tutkijana pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Lisätietoa hankkeestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Complexity and Beyond in Studies of Religiosity in the Nordic Countries (CBSR)

CBSR on yhteispohjoismainen monitieteinen hanke, jossa tutkitaan uskonnollisen tilanteen eri ulottuvuuksia Pohjoismaissa. Tutkijaverkostoon kuuluu uskonnontutkijoita, politiikantutkijoita sekä oikeustieteilijöitä. Verkoston tavoitteena on kehittää aiempaa täsmällisempi ja monitahoisempi kuva tekijöistä, jotka ovat viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana vaikuttaneet uskonnollisuuden muutoksiin Pohjoismaissa. Tarkoituksena on myös kehittää kompleksisuuteen perustuvaa metodologiaa ja vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä uskonnontutkimuksessa.

CBSR-hanke järjestää vuosina 2021–2022 kolme seminaaria ja workshopia, joiden tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen tutkijoita valottamaan kehityskulkujen eri puolia. Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön tutkija Kimmo KetolaLinkki avautuu uudessa välilehdessä on osallistunut aktiivisesti verkoston toimintaan. Hänen hankkeeseen liittyvä tutkimuksensa käsittelee uskonnollisten identiteettien muutoksia Pohjoismaissa.

Lisätietoa hankkeestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Consortium for International Surveys of Congregations (CISC)

Uskonnollisuuden muutosta on tutkittu laajasti yksilöihin kohdistuvilla kyselyillä, mutta kulttuurin muutos heijastuu myös uskonnollisten yhteisöjen rakenteeseen, toimintamuotoihin ja koostumukseen. Kansainväliset vertailut mahdollistavia tutkimusaineistoja seurakunnista ja uskonnollisista yhteisöistä on toistaiseksi erittäin vähän. Hankkeen innoittajina ovat olleet Yhdysvalloissa ja Sveitsissä toteutetut seurakuntakyselyt.

CISC-hankkeen tavoitteena on luoda kansainväliset vertailut mahdollistava lomakekyselyinstrumentti seurakuntakyselyjen tekemiseen sekä tuottaa sen avulla kansallisesti edustavia kyselyaineistoja uskonnollisista yhteisöistä paikallistasolla ja koota niistä laaja vertaileva tutkimusaineistokorpus.

Hanketta johtaa professori Ulla Schmidt Århusin yliopistosta Tanskasta, ja siinä on mukana tutkijoita kaikkiaan yhdeksästä maasta: Tanskasta, Sveitsistä, Suomesta, Alankomaista, Saksasta, Yhdysvalloista, Australiasta, Kroatiasta ja Espanjasta. Suomesta mukana ovat tutkijat Kimmo KetolaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Kirkon tutkimus ja koulutus) ja Kati Tervo-NiemeläLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Itä-Suomen yliopisto).

Lisätietoa hankkeestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

European Values Study (EVS)

European Values Study on laaja, määräajoin toistuva ja monikansallinen kyselytutkimusohjelma, joka koskee perustavia inhimillisiä arvoja. Aineistonkeruu aloitettiin vuonna 1981, ja siitä lähtien aineistoja on kerätty yhdeksän vuoden välein toistetuissa kyselyaalloissa. Kyseessä on kansainvälinen kyselytutkimusaineisto, joka mahdollistaa suomalaisten arvomaailmassa tapahtuneen muutoksen ajallisen seuraamisen ja vertaamisen muihin maihin.

EVS-hankkeen virallisena yhteistyökumppanina Suomessa on Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSDLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Vuoden 2017 aineistonkeruuaallon osalta Suomen tiedonkeruusta vastasi Kirkon tutkimuskeskuksen (nykyinen Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikkö) tutkija Kimmo KetolaLinkki avautuu uudessa välilehdessä yhteistyössä FSD:n kanssa.

Suomen aineisto on tallennettu suomalaisten tutkijoiden käytettäväksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ja luovutettu kansainväliselle tutkimusryhmälle liitettäväksi kansainväliseen aineistoon. Sitä säilytetään GESIS-DAS-arkistossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä Kölnissä Saksassa, josta se on saatavissa akateemiseen tutkimukseen ja opetukseen.

EVS-kyselyissä kartoitetaan uskonnollisuuden ohella laajasti ihmisten arkielämään vaikuttavia näkemyksiä ja arvoja. Vuoden 2017 kyselyssä tiedusteltiin muiden muassa seuraaviin aihepiireihin liittyviä käsityksiä:

  • perheen ja työn merkitys
  • moraalikäsitykset
  • luottamus erilaisiin ihmisryhmiin ja instituutioihin sekä asenteet niitä kohtaan
  • kansallisylpeys
  • kiinnostus politiikkaan sekä talouspoliittiset asenteet
  • ympäristöasenteet

Vuoden 2017 kyselyn erityisenä teemana oli identiteetti ja solidaarisuus.

Lisätietoa hankkeestaLinkki avautuu uudessa välilehdessähankkeen Facebook-sivuLinkki avautuu uudessa välilehdessä