Hyppää sisältöön

Salaperäisyyden verhoama Order of Nine Angles

21.6.2022, Jussi Sohlberg

Symboli, jossa on yhdeksän kulmaa ympyrän sisällä.

ONA:n yhdeksän kulman symboli.

Order of Nine Angles (ONA) on pahamaineinen liike, jolla on myyttisen synkkä imago myös esoteerisessa kulttuurissa. Sitä on verhonnut salaperäisyys ja kytkeytyminen satanismiin ja äärioikeistolaisuuteen. Näidenkin ideologioiden piirissä se on poikkeuksellinen liike, joka on rakentanut radikaalin aatteellisen synteesin.

Äärioikeistolaisessa Siege-kulttuurissa, jota myös ONA:n voidaan sanoa edustavan, ihaillaan väkivaltaa ja terrorismia sekä pyritään myös suoraan väkivaltaan, jonka tavoitteena on murentaa nykyistä yhteiskuntajärjestelmää. ONA:sta ja sen syntyhistoriasta on vaikea luoda aivan tarkkaa kuvaa. Ajan kuluessa ONA:ssa on tapahtunut muutoksiakin, vaikka peruseetos on pysynyt pitkälti samana.

ONA:n syntyhistoria

Englantilainen David Myatt (1950–) on kiistelty hahmo, joka on liitetty ONA:n historiaan. Tutkijoista muun muassa Massimo Introvigne on vakuuttunut siitä, että ”Anton Long” on ollut Myattin käyttämä salanimi, jonka nimissä on julkaistu ONA:n materiaalia. Yksi tulkinta on, että salanimen takana on ollut useampi henkilö.

Myatt on kertonut matkustaneensa Afrikassa, Lähi-idässä, jolloin hän on tutustunut eri kulttuurien perinteisiin. Palattuaan Iso-Britanniaan hän opiskeli fysiikkaa jonkin aikaa. Hän oli yhteydessä Fenlandissa noituutta harjoittavaan ryhmään. Muutettuaan Lontooseen 1960-luvun lopulla Myatt kertoo tutustuneensa okkulttisiin ryhmiin, jotka eivät kuitenkaan vastanneet hänen etsintäänsä. Myattilla oli niin ikään yhteyksiä äärioikeistolaisiin piireihin jo 1960-lopulta lähtien, ja hän perusti myös oman kansallissosialistisen ryhmän 1990-luvun lopulla.

ONA:n syntyhistoria ja tausta ovat osin epäselviä myös tutkijoille. ONA katsoo, että sen juuret ovat esikristillisessä pakanuudessa tuhannen vuoden takaa. Varsinaisesti ONA syntyi kolmen järjestön (Noctulians, Temple of the Sun ja Camlad-traditiota edustava ryhmä) yhdistyessä 1970-luvun alussa, jolloin Myattista tuli liikkeen keulahahmo. Hän itse on kiistänyt yhteytensä ONA:an. Vaikka Myattin rooli on ollut osin epäselvä, katsovat tutkijat kuitenkin, että se on ollut aivan keskeinen vaikuttaja ONA:n historiassa. Erikoinen episodi oli Myattin kääntyminen islamiin vuonna 1998. Hän otti käyttöönsä Abdul-Aziz ibn Myatt ja Abdul al-Qari -nimet, mutta vuonna 2010 hän ilmoitti luopuneensa myös islamista. Nykyään hän on kertonut suuntautuneensa henkiseen elämäntapaan, jota hän kutsuu nimellä ”Jumalallinen tie” (Numinous Way). Tässä elämäntavassa on korostunut pyrkimys myötätuntoon kaikkia olentoja ja elämänmuotoja kohtaan.

Radikaali vasemman käden polun suuntaus

Jacob C. Seinholtin mukaan ONA edustaa radikaalia vasemman käden polun -suuntausta (länsimaisen esoterian kontekstissa), mutta eroaa esimerkiksi sellaisista vasemman käden polun järjestöistä kuin Dragon Rouge ja Setin temppeli. Hän katsoo, että seitsemän erilaista piirrettä ovat olleet ONA:lle tyypillisiä: 1) Antietiikka, 2) Äärioikeistolaisuus, 3) Fyysisten harjoitusten korostaminen, 4) Suora toiminta, 5) Vasemman käden polun ”pimeyden” retoriikka, 6) Teistinen ja ”perinteinen” satanismi sekä 7) Suuntautuminen ei-seemiläisiin perinteisiin.

ONA:n utopistinen tavoite on tiivistetysti seuraava: Nykyinen länsimainen demokraattinen järjestelmä ja sen arvomaailma on hävitettävä äärimmäisin keinoin. Juutalaiskristillisen perinteen katsotaan rappeuttaneen koko länsimaisen kulttuurin.

Ideologian ytimessä on radikaali ajatus uudesta yli-ihmisestä, joka edustaa elinvoimaisuutta ja luonnollista järjestystä. Järjestö julistaa eri ihmisryhmien välistä epätasa-arvoa ja on avoimen antisemitistinen. Nykyisten valtioiden ja poliittisten järjestelmien sijaan tavoitteena on luoda eräänlainen heimoyhteiskunta. Sen jäsenet edustavat aivan uutta ihmistyyppiä evoluutiossa. Utopia saa kosmiset mittasuhteet, kun siihen sisältyy ajatus arjalaisen sivilisaation luomisesta koskien koko galaksia.

ONA eroaa valtaosasta äärioikeistolaisia ryhmiä siten, että sen maailmankatsomus rakentuu myös eksplisiittisten esoteeristen oppien pohjalle. Saatana ja ”pimeät jumaluudet” nähdään toisaalta ihmisen sisäisenä henkisinä energioina ja toisaalta itsenäisinä entiteetteinä ja arkkityyppeinä. Näkyvää maailmaa kutsutaan kausaaliseksi maailmaksi ja henkistä maailmaa akausaaliseksi maailmaksi. Maailmanhistorian katsotaan jakautuvan erilaisiin aioneihin eli ajanjaksoihin. Osa jumaluuksista on tuttuja muista uskontoperinteistä, mutta osa niistä on sellaisia, joita ei löydy muista perinteistä. Anglosaksinen Wyrd-symboli nähdään kosmisena mallina, johon ONA on liittänyt hermeettisiä tulkintoja.

Satanismi, kansallissosialismi ja vaikkapa islamilainen terrorismi on nähty keinoina luoda uusi maailma kaaoksen ja tuhon kautta. Tietyt väkivaltaiset teot (rituaaliset tai konkreettiset) nähdään uuden aionin saapumista edistävien uhrien antamisena. Voidaan sanoa, että liikkeeseen kuuluu tietynlainen apokalyptinen ajattelutapa.

Ainakin ideaalitasolla järjestö kehottaa, että eräänlaisena initiaationa jäsenten tulisi tietoisesti asettua yhteiskunnan konventioiden, lakien ja moraalikäsitysten ulkopuolelle toimimalla esimerkiksi jossakin ideologisessa ääriryhmässä tai rikollisryhmässä jonkin aikaa. Initiaationa nähdään myös se, että henkilö viettää pitkän ajan yksinäisyydessä, äärioloissa, vaikkapa luonnossa, eristäytyen yhteiskunnasta ja normaaliolosuhteista. Tällä tavoin yksilö karaisee itseään ja vahvistaa identiteettiään.

ONA:n mukaan oikea satanismi on luonteeltaan vaarallista ja siihen kuuluvat pimeyden ja pahuuden aspektit. Esimerkiksi Anton LaVeyn luomaa suuntausta liike pitää ”harmittomana ja karnevalistisena”, eikä sen katsota edustavan oikeaa satanismia. Järjestön oppeihin kuuluu myös magian harjoittaminen. Connell Monette on kuitenkin huomioinut, että satanismi on siirtynyt taka-alalle ONA:ssa kuitenkaan häviämättä sen ideologiasta. Sen sijaan pakanalliset ja hermeettiset elementit ovat korostuneet. Niin ikään Oswald Spenglerin, Friedrich Nietzschen ja Aleister Crowleyn aatteista on lainattu vaikutteita ONA:n aatemaailmaan, samoin kuin Jungilta ja kaaosmagiasta. Ajan myötä ideologia on ilmeisesti muuttunut yhä eklektisemmäksi, ja vaikutteita on ammennettu myös buddhalaisuudesta ja hindulaisuudesta. Monette arvioi, että satanismi on alkujaankin ollut vain yksi liikkeen ideologista elementeistä.

Näkyvyys laajan materiaalin kautta internetissä

Järjestö ei ilmeisestikään värvää aktiivisesti jäseniä, vaan se ennemminkin katsoo, että valitut yksilöt löytävät sen. Ehdokas voi opiskella itsenäisesti, tai hänellä voi olla ohjaaja. Järjestöllä ei ole keskusorganisaatiota. Sen ytimen muodostavat yksittäiset solut (nexion). ONA katsoo, että sen liepeillä toimii erilaisia ”hang around” -ryhmiä, jotka tukevat sen aatetta mutta eivät varsinaisesti kuulu siihen. Tällaisia ryhmiä voivat olla tietyt moottoripyöräjengit tai muusikoiden ja taiteilijoiden ryhmät. ONA ei toimi esimerkiksi loosi-tyyppisesti, vaan ennemminkin väljänä verkostona. Tarkkoja tietoja ONA:n jäsenmäärästä tai kannattajista ei ole. Liikkeessä ei oikeastaan puhuta niinkään varsinaisista jäsenistä vaan ”liittolaisista”. Ydinjoukko on hyvin pieni. Monette on arvioinut, että ”liittolaiset” mukaan lukien ONA:n piirissä on maailmanlaajuisesti enimmillään runsaat 2 000 henkilöä. ONA:an jollain tavoin liittyvää toimintaa on muun muassa Saksassa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Italiassa, Serbiassa, Puolassa ja Espanjassa.

Järjestö on julkaissut myös Fenrir-nimistä lehteä. Se saavuttanut tunnettuutta juuri julkaisujen ja internet-materiaalin kautta. Materiaalia on julkaistu useita tuhansia sivuja. ONA:n ideologiaa on esitelty suomalaisessa 21 askelta pimeyteen -nimisessä kirjassa samoin kuin suomenkielisellä nettisivustolla. Myattin kirjoituksia on julkaistu Musta Kivi -lehdessä, joka käsittelee erityisesti esoteriaa ja äärioikeistolaisia teemoja. Youtubessa on julkaistu myös ONA:n rituaalista musiikkia.

Järjestöllä on ollut kontakteja äärioikeistolaisiin ryhmiin, kuten Atomwaffen Division (AWS) -ryhmään, jonka toiminta loppui vuonna 2020. ONA:n kannattajia on syyllistynyt terroritekojen suunnitteluun ja ONA:an kytköksiin olevia henkilöitä on syyllistynyt väkivaltaan. Yhdysvalloissa toimiva ihmisoikeusjärjestö Southern Poverty Law Center on luokitellut järjestön vaaralliseksi äärijärjestöksi.

Vaikka ONA on aina ollut marginaalinen ilmiö, se on osa länsimaisen esoterian ja äärioikeistolaisuuden muodostamaa alakulttuuria, jossa on ONA:n lisäksi muita toimijoita. ONA on antanut vaikutteita esimerkiksi Black Order -nimiseen äärioikeistolaiseen verkostoon, jonka ideologiaan kuuluu niin ikään myös esoteerispakanallisia elementtejä.

Kirjallisuus ja lähteet:

Alessio, Dominic (2020): Racist occultism in the UK: behind the Order of Nine Angles (O9A)Linkki avautuu uudessa välilehdessä. – Centre for Analysis of the Radical Right. (viitattu 21.6.2022).

The Black Book of Satan. Order of Nine AnglesLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Faxneld, Per & Petersen A. Jesper (eds.) (2012): Devil´s Party. Satanism in Modernity. Oxford: Oxford University Press.

Goodrick-Clarke, Nicholas (2003): Black Sun. Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity. New York & London: New York University Press.

Long, Anton (2013): The Sinister Way. Order of Nine Angles. CreateSpace.

Monette, Connell (2013): Mysticism in 21st Century. Willeson: Sirius Academic Publishing.

Satanismin Merkitys Aionisessa KontekstissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. – ars vindex: order of nine angles. Johdatus ONA:n Esoteeriseen Filosofiaan.

Senholt, C. Jacob (2009): The Sinister Tradition. Political Esotericism & the Convergence of Radical Islam, Satanism and National Socialism in the Order of the Nine AnglesLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Shah, Shannon (2021): Order of Nine AnglesLinkki avautuu uudessa välilehdessä. – Critical Dictionary of Apocalyptic and Millenarian Movements. Ed. by James Crossley & Alastair Lockhart.