Hyppää sisältöön

Kirkon varhaiskasvatus- ja perhetoiminta

Varhaiskasvatus- ja perhetoiminnasta vastaavat seurakuntien moniammatilliset tiimit ja mukana ovat mm. lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat, teologit, diakonit ja musiikin ammattilaiset. Seurakunnissa varhaiskasvatus- ja perhetoiminnata toteuttaa kerhoja, muskareita, tapahtumia, retkiä ja leirejä, myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Tehtäviin sisältyy usein yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Vuonna 2019 seurakunnat järjestivät päiväkotien kanssa yli 7800 yhteistä tilaisuutta, joihin tilastoitiin lähes 280 000 lapsiosallistujaa. 

 

Perhekeskus

Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa.  

Perhekeskus verkostoi nyt erillään olevat palvelut siten, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun. 

Kahdet jalat ja kengät vastakkain kadulla.

Perhekeskukseen kuuluvat: 

 • äitiys- ja lastenneuvolan sekä ehkäisyneuvolan terveydenhoitajan, kätilön ja lääkärin palvelut  
 • lapsiperheiden perhetyö ja kotipalvelu  
 • puhe-, toiminta- ja fysioterapeutin sekä ravitsemusterapeutin palvelut  
 • kasvatus- ja perheneuvolan psykologin ja sosiaalityöntekijän palvelut  
 • lastenvalvojien palvelut  
 • lapsiperheiden sosiaalityö  
 • erikoissairaanhoidon asiantuntemusta ja lastensuojelun tukea  
 • avointen kohtaamispaikkojen toiminta.  

Moneen perhekeskukseen kehitetään palveluja myös kouluikäisille ja nuorille. Perhekeskuksen palveluverkostoon kuuluvat lisäksi varhaiskasvatus, kunnan terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta, seurakunnat ja järjestöt.

Perhekeskuksen työntekijät tekevät työtä tiiviisti yhdessä. Näin perheen tarvitsema asiantuntemus saadaan perheelle nopeasti ja joustavasti. 
Perhekeskus toimii lähipalveluperiaatteella, joka tarkoittaa sitä, että palvelut  

 • ovat helposti saavutettavissa lasten ja perheiden arkiympäristöjen läheisyydessä  
 • ovat toimivien kulku- ja liikenneyhteyksien päässä tai  
 • jalkautuvat kotiin

> Palveluja tuotetaan myös verkkopalveluinaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Kohtaamispaikat

Seurakunnilla on laajaa yhteistyötä paikallisten toimijoiden esim. kuntien ja järjestöjen kanssa. Seurakuntien avoimia kohtaamispaikkoja ja perhetoimintaa toteutetaan seurakuntien tilojen lisäksi mm. perhekeskuksissa, järjestötaloilla ja kauppakeskuksissa. Vertaistukiryhmät ovat tärkeitä elämän eri vaiheissa esim. Perhevalmennuksessa, Ensimmäisen vauvan saaneille, yksinhuoltajille tai eron kohdanneille. 
 
> Katso video Seurakuntien perhetyöLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Parisuhde- ja perheen tuki 

Seurakunnat tarjoavat sekä ennaltaehkäisevää parisuhde- ja perhetoimintaa kuin myös ns. tukea antavaa ja korjaavaa perhetyötä. Parisuhdeluennot ja –kurssit vahvistavat ihmissuhdetaitoja.

Kirkon perheasiain neuvottelukeskusten tarjoamassa perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä, ja se on asiakkaalle maksutonta. 

> Perheneuvonta - evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Katsomuskasvatukseen liittyvä yhteistyö:

ilkka.tahvanainen (at) evl.fi