Hyppää sisältöön

Kehittyvä pedagogiikka

Tutkimusmatkalle katsomuksiin – yhdessä perheiden kanssa

Miksi en tutkisi? Mikä estää? Mitä mahdollisuuksia avautuu?
Katsomuskasvatukseen liittyvä yhteinen työ tarkoittaa yhä useammin:

  • Kokeilua
  • Uuden oppimista 
  • Ratkaisujen etsimistä yhdessä
  • Olemassa olevan tai tulevan yhteisen työn tutkimista

Tämä kaikki johtaa syvempään yhteiseen ymmärrykseen itsestä ja toisesta. Katsomuskasvatukseen liittyvä yhteistyö vaatii kuulluksi tulemista, keskustelun ja kysymisen rohkeutta, merkityspuheen vahvistumista ja oppivan yhteisön rakentumista.

Puhuimme päiväkodissa, mitä se katsomuskasvatus on. Henkilökunnan silmät laajenivat ja he oivalsivat, että he ovat tehneet jo katsomuskasvatusta. Että se ei oo mitään ydinfysiikkaa.
Selvitys katsomuskasvatusyhteistyöstä, 2020

Systeemisyys katsomuskasvatuksessa

Muutama kysymys voi pysähdyttää työyhteisön pohtimaan lapsen arkiyhteisöjä. Tässä niistä muutama:
 

* Tiedänkö, millaisia katsomuksellisia ja kulttuurisia kokemuksia lapselle rakentuu arjessa: varhaiskasvatuksessa, ystäväpiirissä, perheessä, harrastuksissa?
* Tavoitanko lapsinäkökulman, lapsen katsomukselliset ajatukset, toiveet ja kokemukset? Entä läheisten?
* Tiedostanko, millaisia katsomuksellisia ja kulttuurisia tarinoita lapsesta kerron tai miten lapsesta puhutaan?
* Tunnistammeko, mitä seurauksia meidän tavastamme puhua ja ajatella lapsesta on hänelle, hänen läheisilleen?