Hyppää sisältöön

Meistä

Suomen evankelis-luterilainen kirkko edistää katsomusdialogia ja rakentavaa vuoropuhelua. Yhteisymmärrysviikko ja yhteisvastuukeräykset ovat tärkeä osa väkivaltaisen ajattelun ehkäisemistyötä. Kirkko sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää elämäntapaa. Suomen ev. lut kirkossa on noin 3.7 miljoonaa jäsentä. Se on maan suurin uskonnollinen yhteisö. Seurakunnissa varhaiskasvatus- ja perhetoiminta toteuttaa kerhoja, muskareita, tapahtumia, retkiä ja leirejä, myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Kirkolla on suuri kulttuuriperintö. Kirkolliset rakennukset ja ympäristöt edustavat henkisen ja aineellisen kulttuurin jatkuvuutta keskiajalta nykypäivään.

Suomen peruslain mukaan jokaiselle kuuluu vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Unescon sopimuksen mukaan aineeton kulttuuriperintö tarkoittaa ilmiöitä, jotka elävinä ja muuntuvina säilyvät sukupolvelta toiselle, ne voivat olla sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä. 

Kirkkosali sisältä.
Kirkkosali. Kuva: Ilkka Tahvanainen

Yhteinen työ merkitsee vuorovaikutusta, yhteistä suunnittelua ja sopimista. Varhaiskasvatuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön osallistuvat seurakunnan moniammatilliset tiimit ja mukana ovat mm lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat, teologit, musiikin ammattilaiset, puutarhurit. Yhteistyö perustuu varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteisiin ja Opetushallituksen päivitettyihin ohjeisiin. Yhteistyössä voidaan hyödyntää Kumppanuuden koreja ja yhteistyösopimuksia.

Autenttiset kirkkosalit, ikiaikaiset kirkkopuistot tai leirikeskukset:  millaista taide- ja katsomuskasvatusta sekä ulkona oppimista voisi toteuttaa erilaisissa oppimisympäristöissä?

Kahden kuvan kollaasi, jossa on hiekkalaatikko ja puuleluja sekä Martti Luthern Playmobil-leluhahmona.

Katsomuskasvatukseen liittyvä yhteistyö:

ilkka.tahvanainen@evl.fi