Hyppää sisältöön

Lapsivaikutusten arviointi ja päätösten tekeminen

Lapsivaikutusten arvioinnin logo, jossa on erikokoisia ihmishahmoja ja teksti Lava - lapsivaikutusten arviointi.

Kirkon päätöksenteossa otetaan huomioon lapset ja nuoret. Kirkkojärjestyksen säännös velvoittaa päätösten valmistelussa arvioimaan ja ottamaan huomioon sen vaikutukset alle 18-vuotiaisiin lapsiin (KJ 23 luku 3 §). 

Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla päätöksentekoa ja toimintaa punnitaan lapsen edun näkökulmasta. Lapsivaikutusten arviointi edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Useissa seurakunnissa on erikseen nimettyjä lapsiasiahenkilöitä, jotka auttavat lapsivaikutusten arviointiin liittyvissä asioissa.

Kirkon ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva kirkolliskokous, johon kuuluu 109 edustajaa. Keskushallintoon kuuluu lisäksi kirkkohallitus, piispainkokous ja kirkon työmarkkinalaitos.

Kansallinen lapsistrategia

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin keväällä 2021, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Sen tavoitteena on luoda lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Kirkossa liitymme samoihin tavoitteisiin yhteiskunnan kanssa ja kirkko on ollut mukana lapsistrategian valmistelussa. Samalla haluamme kehittää omaa toimintaa lapsilähtöiseksi ja perheitä huomioivaksi. Siksi on tehty kirkon lapsistrategian toimeenpano-ohjelma, joka hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnossa marraskuussa 2022.


Asiakirja: Kansallisen lapsistrategian toimeenpano kirkossa
Esite: Kansallisen lapsistrategian toimeenpano kirkossa
Kirkon lapsivaikusten arviointi   


Lisätietoja: Kirkkohallituksen varhaiskasvatuksen asiantuntija Raija Ojell, raija.ojell@evl.fi