Hyppää sisältöön

Lapsivaikutusten arviointi ja päätösten tekeminen

Lapsivaikutusten arvioinnin logo, jossa on erikokoisia ihmishahmoja ja teksti Lava - lapsivaikutusten arviointi.

Kirkon päätöksenteossa otetaan huomioon lapset ja nuoret. Kirkkojärjestyksen säännös velvoittaa päätösten valmistelussa arvioimaan ja ottamaan huomioon sen vaikutukset alle 18-vuotiaisiin lapsiin (KJ 23 luku 3 §). 

Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla päätöksentekoa ja toimintaa punnitaan lapsen edun näkökulmasta. Lapsivaikutusten arviointi edistää ja vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Useissa seurakunnissa on erikseen nimettyjä lapsiasiahenkilöitä, jotka auttavat lapsivaikutusten arviointiin liittyvissä asioissa.

Kirkon ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva kirkolliskokous, johon kuuluu 109 edustajaa. Keskushallintoon kuuluu lisäksi kirkkohallitus, piispainkokous ja kirkon työmarkkinalaitos.

Kirkon lapsivaikusten arviointi   
Lisätietoja: Kirkkohallituksen varhaiskasvatuksen asiantuntija Raija Ojell, raija.ojell@evl.fi