Hyppää sisältöön

Yhteisymmärrysviikko ja juhlakalenteri


YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen ja katsomusten välisen yhteisymmärryksen viikoksi kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken.

 

Kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikolla (World Interfaith Harmony Week) järjestetään yhteisymmärrystä edistäviä tapahtumia.

Suomessa Yhteisymmärrysviikkoa on vietetty vuodesta 2011 lähtien.

Kuvassa on tekstiä: Miten aikuinen ja lapsi rakentavat suhdetta maailmaan toinen toiseensa peilaten?Kuvassa on tekstiä: Miten lapset itse kuvaavat sitä, mikä heille on elämässä tärkeää ja arvokasta?

 

Tavoite

Yhteisymmärrysviikon tavoitteena on kannustaa tavallisia ihmisiä arjen vuoropuheluun moninaisten maailmankatsomusten, niin uskonnollisten kuin ei-uskonnollisten, kanssa. Vuoropuhelussa on mahdollista löytää toisten kanssa yhteistä arvopohjaa ja yleisinhimillistä perustaa, mikä mahdollistaa yhteistyön esimerkiksi rauhan, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.

dialogikasvatus.fi/yhteisymmarrysviikkoLinkki avautuu uudessa välilehdessä