Hyppää sisältöön

Välkommen, det här är organisationen Kyrkostyrelsens tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://evl.fi/kyrkanspensionsfond och har uppdaterats 14.3.2022.

Vi har själva bedömt hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

 • Möjlig att uppfatta: Tabeller

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På vår webbplats finns en tabell med bristande markering av rubrikraden, tabellen saknar förklaring. 

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Textalternativ till bildlänkar

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen finns en bildlänk vars textalternativ är en upprepning av länktexten intill (dubbel information). 

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Textalternativ till bilder

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsens logo saknar textalternativ. 

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Beskrivningen av sökfältet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsens sökfält saknar en beskrivning som är explicit kopplad till fältet och anger fältets ändamål för dem som använder hjälpmedel.  (Även WCAG 3.3.2 och WCAG 4.1.2)

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Innehållselementens ID:n

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Vissa innehållselement har samma ID trots att det är fråga om olika element. (Även WCAG 4.1.1.)

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Design

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  En tabell på webbplatsen har skapats med HTML-kod i stället för med en CSS-dokumentmall. 

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Teckenpositioner/h4>

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen används HTML5- eller WAI ARIA-teckenpositioner, men de täcker inte allt innehåll. Problem kan uppstå så att den som använder hjälpmedel mister kontrollen över innehållet vid förflyttning på webbplatsen. 

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Ikoner har infogats med taggen i

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Taggen 'i' har använts för att infoga ikoner på webbplatsen. 

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Element utan förklaring

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsen innehåller element som saknar unika namn som beskriver betydelsen av respektive landmärke. 

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Dokument (pdf)

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På vår webbplats finns två pdf-filer som för närvarande inte är fullständigt tillgängliga. Vi åtgärdar filerna
  så att de blir tillgängliga så snart som möjligt. Meddela oss om du noterar brister. Du kan
  fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan. (Även WCAG 1.3.1, WCAG 1.3.2)

  Tillgänglighetskriterier som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Kontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det förekommer sidelement där färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast..

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.4.3 Kontrast (minimum)

1. Omfattas inte av lagstiftningen

 • filformat för kontorsprogramvara (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2018

 

Har du noterat brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen

Med ett webbformulär

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.Öppna länk i ny flik. Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finlan
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten i de digitala tjänsterna

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland säkerställer tillgängligheten med följande åtgärder: Tillgängligheten är en del av vår verksamhetsidé. Tillgängligheten hör till våra interna rutiner. Tillgängligheten är integrerad i vår upphandlingspraxis. Vi erbjuder våra anställda tillgänglighetsutbildning. Vi använder en applikation för bedömning av tillgängligheten.