Hyppää sisältöön

Ränteplaceringar

Pensionsfondens ränteplaceringar är utspridda på åtta underportföljer: statsobligationer, Investment Grade-företagslån, High Yield-företagslån, konvertibla skuldebrevslån, lån på utvecklingsmarknader, placeringar i korta räntor, penningmarknadsplaceringar och alternativa ränteplaceringar.

Pensionsfondens ränteplaceringar görs i regel via placeringsfonder.

Pensionsfondens ränteplaceringar 31.12.2021:

Statsobligationer 4 %, IG-företagslån 9 %, HY-företagslån 9 %, konvertibla skuldebrevslån 7 %, lån på utvecklingsmarknader 11 %, placeringar i korta räntor 21 %, penningmarknadsplaceringar 19 % och alternativa ränteplaceringar 20 %.

Ränteplaceringarnas årsavkastningar 2014-2021*:

2014 5,9 %, 2015 -0,8 %, 2016 6.5 %, 2017 3,9 %, 2018 -2,7 %, 2019 5,4 %, 2020 2,9 % och 2021 1,8 %.

*Alternativa ränteplaceringar ingår i ränteplaceringsportföljen fr.o.m. år 2020 (tidigare i alternativa placeringsportföljen).