Hyppää sisältöön

Alternativa placeringar

Pensionsfondens alternativa placeringar omfattar fastighetsplaceringar, kapitalplaceringar, alternativa ränteplaceringar samt placeringar med absolut avkastning.

Fastighetsplaceringar

Pensionsfonden placerar i fastigheter på lång sikt. Pensionsfonden iakttar principerna om ansvarsfull placering i sin egen verksamhet och förutsätter ansvarsfulla och socialt godtagbara förfaringssätt även av sina samarbetspartner.

I ansvarsfull fastighetsplacering framhävs miljöaspekten eftersom fastigheter och byggande har en betydande koppling till förbrukningen av energi och naturresurser, utsläppen och därigenom även till klimatförändringen. Byggnadsbranschen har också en positiv sysselsättningseffekt och skicket på fastigheterna inverkar direkt på hyresgästerna och trivseln i näromgivningen. Pensionsfonden beaktar ansvarsaspekterna både vid direkta fastighetsplaceringar och vid placeringar i fastighetsfonder.

Kapitalinvesteringar

Kapitalinvesteringar (eng. private equity) är intressanta ur ett ansvarsfullt placeringsperspektiv: kapitalinvesterare har i rollen som ägare möjlighet att påverka företagsverksamheten i ett tidigt skede och därigenom uppbyggandet av en hållbar företagskultur. En kapitalinvesterare kan också stödja nya innovationer och entreprenörskap i hemlandet samt satsa på förnybar energi och cleantech. Pensionsfondens kapitalinvesteringar består av placeringar i kapitalfonder som förutom pensionsfonden har åtskilliga andra investerare. En del av fonderna är s.k. fond-i-fonder som placerar i andra kapitalfonder. Pensionsfond har utkontrakterat uppföljningen och förvaltningen av kapitalfondsplaceringarna. Samarbetspartnern utför en ESG-analys av nya kapitalfonder som en del av en mer omfattande placeringsbedömning.

Alternativa ränteplaceringar

Alternativa ränteplaceringar är en alternativ finansieringskanal vid sidan av traditionell bankfinansiering. Alternativa ränteplaceringar omfattar till exempel private credit- och mikrolånsfonder. Pensionsfonden placerar endast i fonder med gott namn och ansvarsfull verksamhet. Vid valet av fonder förutsätter pensionsfonden i regel att placeringsobjekten förbundit sig till ESG-principerna, att ansvarsfrågorna integrerats i placeringsbesluten och att placerarna tillhandahålls regelbunden rapportering.

Placeringar med absolut avkastning

Pensionsfonden placerar endast i fonder med gott namn och ansvarsfull verksamhet. Vid valet av fonder förutsätter pensionsfonden i regel att placeringsobjekten förbundit sig till ESG-principerna, att ansvarsfrågorna integrerats i placeringsbesluten och att placerarna tillhandahålls regelbunden rapportering.