Hyppää sisältöön

Ansvarsfull placering i praktiken

Kyrkans pensionsfond beaktar ansvarsfulla aspekter för alla tillgångsslag. Varje tillgångsslag erbjuder olika sätt och möjligheter att inkludera ESG-aspekterna i placeringsverksamheten.

Innan ett placeringsbeslut fattas utreder pensionsfondens placeringsenhet hur ansvarsfrågorna hanteras. Placeringens förhandlingsskede är ofta den bästa tidpunkten att påverka kapitalförvaltarens och den aktuella placeringsfondens verksamhetsprinciper. 

Efter placeringsskedet strävar pensionsfonden ständigt efter att främja kapitalförvaltarnas kunskaper och färdigheter genom att på gemensamma möten höra sig för om och diskutera deras ansvarspraxis. Pensionsfondens årliga ESG-enkät är ett uppföljningsverktyg som omfattar placeringarna i alla tillgångsklasser.

Pensionsfonden placerar i regel i fonder vars registreringsstat har förbundit sig att ansluta sig till OECD:s avtal om automatiskt utbyte av skatteinformation (AEOI).

Om en kapitalförvaltare eller en placeringsfond inte uppfyller pensionsfondens krav eller frågor i anslutning till arbetet med ansvarsfullhet, inleder placeringsenheten en påverkansdialog med kapitalförvaltaren.