Hyppää sisältöön

Klimatstrategi

Kyrkans pensionsfond har som mål att konsekvent över tid minska placeringsverksamhetens koldioxidavtryck. Kyrkans pensionsfonds ambition är att ha en koldioxidneutral placeringsportfölj före 2035 förutsatt att placeringsmiljön tillåter detta. 

Direktionen för Kyrkans pensionsfond antog pensionsfondens nya klimatstrategi den 17 juni 2021.   Klimatstrategin fastställer klimatmålen för Kyrkans pensionsfonds placeringsportfölj och åtgärderna för att uppnå dessa mål. Klimatstrategin uppdateras regelbundet och målen omvärderas i enlighet med färska forskningsdata och eventuella förändringar i placeringsmiljön. Kyrkans pensionsfonds arbetsgrupp för ansvarsfull placeringsverksamhet deltog i beredningen av strategin.

Kyrkans pensionsfonds färdplan för koldioxidneutralitet:

Den första klimatstrategin år 2016, år 2021 en ny klimatstrategi och deltagande i IIGCC-initiativet, år 2035 en koldioxidneutral placeringsportfölj för Kyrkans pensionsfond.