Hyppää sisältöön

Beslutsprocessen

Kyrkans pensionsfonds ansvarsfulla placeringsverksamhet bereds och genomförs i fyra faser:

  • Pensionsfondens direktion godkänner anvisningarna för en ansvarsfull placeringsverksamhet, klimatförändringsstrategin och verksamhetsberättelserna. Till direktionens uppgifter hör att stöda den ansvarsfulla placeringsverksamheten och de relaterade åtgärderna behandlas regelbundet på direktionens möten.
  • Arbetsgruppen för ansvarsfull placeringsverksamhet är ett sakkunnigorgan som ger pensionsfondens direktion råd i frågor som gäller ansvarsfull placering och företagsansvar.  Arbetsgruppen bereder anvisningarna för verksamheten, klimatförändringsstrategin och verksamhetsberättelserna, och ger direktionen rekommendationer i frågor som berör ansvarsfull placering.
  • Direktören för Kyrkans pensionsfond godkänner pensionsfondens medverkan i olika internationella investerarinitiativ och beslut ges direktionen till kännedom.
  • Pensionsfondens placeringsenhet ansvarar för placeringsverksamheten och rapporteringen. Placeringsenheten behandlar nyheter om företagens förfaringssätt och besvarar förfrågningar från olika intressentgrupper.