Hyppää sisältöön

KER tryggar pensionerna

Kyrkans pensionsfond (KER) fungerar som pensionsanstalt för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. KER ansvarar för finansieringen av de kyrkligt anställdas pensioner och placeringen av pensionsmedlen. Pensionerna finansieras med avgifter som uppbärs av arbetsgivarna och arbetstagarna.

Pensionfondens historia började år 1991. I början placerades de medel som inte användes för att betala pensioner i pensionsfonden för att täcka framtida pensionsansvar. Under de senaste åren har pensionsfonden övergått från ackumuleringsfasen till en övergångsfas, där pensionsutgifterna ständigt överskrider inkomsterna från pensionsavgifterna. Detta innebär att fondens placeringsintäkter används till att betala ut pensioner.

Pensionsfondens medel är inte bundna till individuella pensionsansvar, utan fungerar som en så kallad buffertfond. Fonden är inte fixerad vid individuella pensionsansvar på samma sätt som ArPL-systemet. Det finns inte heller några bestämmelser angående soliditeten för Kyrkans pensionsfond.

Utvecklingen av pensionsfondens placeringar 1991–2020:

Kyrkans pensionsfonds placeringar har ökat stadigt sedan 1990 och uppgick till 1,76 miljarder euro i slutet av 2020.