Hyppää sisältöön

Ränteplaceringar

Pensionsfondens ränteplaceringar görs i regel via placeringsfonder.

Statsobligationer

Genom placeringar i statsobligationer är pensionsfonden med om att finansiera statlig verksamhet. Pensionsfonden väljer kapitalförvaltare som utvärderar ansvarsaspekterna för olika stater. Särskilt kapitalförvaltare som placerar i tillväxtländernas statslån bör beakta hur länderna iakttar internationella konventioner och rekommendationer i anslutning till mänskliga rättigheter, miljövård och hållbar utveckling.

Företagslån och konvertibla skuldebrevslån

Pensionsfonden väljer sådana kapitalförvaltare som har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet, till exempel genom att underteckna PRI-principerna och upprätta egna regler för ansvarsfull placering. Dessa kapitalförvaltare inkluderar systematiskt och med hjälp av olika metoder ESG-aspekterna i placeringsanalysen och diskuterar med företagen om ansvarsfulla förfaringssätt.

Penningmarknadsplaceringar

Pensionsfonden förutsätter att depositionsbanken idkar en ansvarsfull verksamhet och att de som förvaltar penningmarknadsfonder tar fasta på ESG-aspekterna vid valet av emittenter.

Pensionsfonden gör en normbaserad screening av alla placeringar i statslån, företagslån och penningmarknadsinstrument två gånger per år och medverkar i påverkansarbetet.