Hyppää sisältöön

Placeringsverksamhetens rapportering

Kyrkans pensionsfonds (KER) portföljförvaltningssystem handhas av en extern tjänsteleverantör. Tjänsten omfattar placeringsverksamhetens rapportering och uppföljning av avkastningen samt aktuell portföljförvaltning. Portföljförvaltningssystemet genererar en täckande riskrapportering, fungerar som riskövervakningsfunktion och tar fram material för bokföringsgränssnittet. I tjänsten ingår också olika sammanställningsrapporter för pensionsfondens direktion och övervakare.

En expert som specialiserat sig på analys av företagsansvar genomför en norm- och branschbaserad granskning av pensionsfondens placeringsportfölj två gånger om året. Analysresultaten behandlas i direktionen. Direktionen behandlar även PRI-principernas årsrapport, som följer upp hur arbetet med ansvarsfulla placering fortskrider i jämförelse med andra placerare.

Pensionsfondens direktion överlåter sin verksamhetsberättelse om föregående års verksamhet till Kyrkostyrelsen före utgången av januari.