Hyppää sisältöön

Arbetsgrupper tillsatta av direktionen

Direktionen för Kyrkans pensionsfond har tillsatt två arbetsgrupper med uppgift att ge direktionen råd i centrala frågor.

Pensionssystemets finansieringsgrupp

Arbetsgruppen har i uppgift att följa upp att medlen i Kyrkans pensionsfond är tillräckliga och att årligen bereda ett förslag till direktionen om beloppen på arbetsgivarens pensionsavgift och pensionsfondsavgiften. Arbetsgruppen består av Juha Tuohimäki (ordförande), Pasi Strömberg, Ira van der Pals, Risto Hämäläinen, Ismo Heinström, Roman Goebel och Eveliina Nyandoto. 

Arbetsgruppen för ansvarsfull placering

Arbetsgruppen har i uppgift att stöda utvecklingen av Kyrkans pensionsfonds ansvarsfulla placeringsverksamhet. Arbetsgruppen består av Juha Tuohimäki (ordförande), Pasi Strömberg, Ira van der Pals, Ilkka Sipiläinen, Markus Lindqvist, Jukka-Pekka Kärkkäinen, Kaisa Ojainmaa, Sami Tuhkanen, Magdalena Lönnroth, Joonas Huttunen och Tuija Helenelund.