Hyppää sisältöön

Aktieplaceringar

Pensionsfondens placeringar i aktier är globalt utspridda på sju underportföljer: Finland, Europa, Nordamerika, Japan, utvecklingsmarknader, globala aktier och private equity.

Pensionsfondens aktieplaceringar 31.12.2021:

Finland 20 %, Europa 18 %, Nordamerika 18 %, Japan 4 %, Utvecklingsmarknader 17 %, Globala aktier 12 %, och Private equity 11 %.

Via avtal om diskretionär kapitalförvaltning placerar pensionsfonden direkt i finländska och delvis i europeiska aktier. Vid placeringar utanför Europa använder pensionsfonden i regel placeringsfonder. En del av fondplaceringarna görs i passiva, indexreplikerande fonder och andra i aktivt förvaltade fonder.

Aktieplaceringarnas årsavkastningar 2014-2021*:

2014 12,1 %, 2015 10,2 %, 2016 10,2 %, 2017 13,1 %, 2018 -8,8 %, 2019 29,4 %, 2020 9,5 % och 2021 24,3 %.

*Private equity ingår i aktieplaceringsportföljen fr.o.m. år 2020 (tidigare i alternativa placeringsportföljen).