Hyppää sisältöön

Metoder för ansvarsfull placeringsverksamhet

Kyrkans pensionsfond tillämpar olika metoder för ansvarsfull placeringsverksamhet och kombinerar dem på olika sätt. De olika metoderna utesluter inte varandra utan närmar sig ämnet från olika håll. När det gäller pensionsfonden beror tillämpningen av metoderna på tillgångsslaget samt på huruvida det handlar om en direkt eller indirekt placering. När det gäller pensionsfonden beror tillämpningen av metoder på tillgångsslaget samt på huruvida det handlar om en direkt eller indirekt placering.

Pensionsfondens metoder för ansvarsfull placering är hållbarhetsanalys, aktivt ägarskap och påverkan, samt impact investing.