Hyppää sisältöön

Alternativa placeringar

Pensionsfondens alternativa placeringar är utspridda på tre underportföljer: placeringar i fasta tillgångar (fastighets- och infrastrukturplaceringar), placeringar med absolut avkastning och derivat.

Pensionsfondens alternativa placeringar 31.12.2021:

Placeringar i fasta tillgångar 88 %, Placeringar med absolut avkastning 12 % och Derivat 0%.

Avkastningen från de alternativa placeringarna förväntas inte korrelera märkbart med ränte- och aktieplaceringar. De alternativa placeringarnas främsta gemensamma nämnare är att placeringarna är långvarigare och förbundna med en större likviditetsrisk.

Alternativa placeringarnas årsavkastningar 2015-2021*:

2015 10,0 %, 2016 6,5 %, 2017 9,8 %, 2018 7,9 %, 2019 7,2 %, 2020 10,6 % och 2021 13,2 %.

*Alternativa ränteplaceringar ingår i ränteplaceringsportföljen och private equity i aktieplaceringsportföljen fr.o.m. år 2020 (tidigare i alternativa placeringsportföljen).