Hyppää sisältöön

Val och uppföljning av kapitalförvaltare

Processen för att välja kapitalförvaltare är ett kritiskt skede inom ansvarsfull placering. ESG-frågorna och kraven i anslutning till dem bör utvärderas grundligt vid valet av samarbetspartner.

Pensionsfonden fogar sina anvisningar om ansvarsfull placeringsverksamhet till alla anbudsbegäranden för att de kapitalförvaltare som deltar i anbudsförfarandet ska vara införstådda med pensionsfondens förväntningar med hänsyn till den erbjudna placeringsstrategin. Pensionsfonden strävar efter att utreda om kapitalförvaltaren följer en ansvarsfull placeringsfilosofi och om den produkt som erbjuds kan accepteras som en del av pensionsfondens placeringsportfölj.

Kapitalförvaltaren behöver inte ha tillgång till alla processer för ansvarsfull placering när samarbetet inleds, utan pensionsfonden kan också bygga upp förfaringssätten tillsammans med kapitalförvaltaren. Att kapitalförvaltaren förbundit sig till PRI-principerna är en bra utgångspunkt.

Pensionsfonden utvärderar och följer upp kapitalförvaltarnas beredskap att placera ansvarsfullt med avseende på följande delområden:

1. Kapitalförvaltarens ESG-profil, 2. Principer och processer, 3. Resurser och kunnande, 4. ESG-integrering, 5. Aktivt ägarskap, 6. Rapportering.

Pensionsfonden öppnar innehållet i sina aktie- och ränteplaceringar två gånger om året för screeningen av ansvarsfullheten, och därför bör placeringsfondernas innehavslistor finnas tillgängliga vid behov. Pensionsfonden förväntar sig också att alla kapitalförvaltare håller aktiv kontakt ifall man till exempel upptäcker att placeringsportföljen innehåller objekt som strider mot pensionsfondens placeringsprinciper.

Pensionsfonden följer utvecklingen av placeringsfondernas ansvarsfulla placeringsverksamhet i alla tillgångsklasser med hjälp av den årliga ESG-enkäten. Pensionsfonden öppnar enkätresultaten för kapitalförvaltarna och diskuterar vid behov med dem om målen för utvecklingen av den ansvarsfulla placeringsverksamheten.