Hyppää sisältöön

Placeringsverksamhetens riskhantering

Kyrkans pensionsfonds (KER) riskhanteringsplan syftar till att styra riskhanteringen i placeringsverksamheten. En god riskhanteringspraxis förutsätter alltid identifiering av riskerna och riskhanteringsmetoderna, allokering och spridning av riskerna samt uppföljning. Syftet med riskhanteringsplanen är att klargöra riskerna i placeringsverksamheten för beslutsfattare, placeringsverksamhetens övervakare samt övriga intressentgrupper. Riskhanteringsplanen kompletterar den årliga placeringsplanen.

Riskhanteringsprocessen är ofta mångfacetterad och placeringsriskerna överlappar varandra. Med tanke på placeringarnas riskhantering är det viktigt att ha tillgång till professionella riskhanteringsanvisningar och en yrkeskunnig personal som ansvarar för placeringsverksamheten. Dessutom bör man se till att den interna övervakningens kontroller och limiter är i skick. Riskhanteringsplanen har också som mål att utreda handlingssätt och åtgärder ifall riskerna realiseras.

De främsta riskerna

De främsta riskerna gäller placeringsverksamheten. Riskhantering i placeringsverksamheten avser närmast hantering av olika marknads- och motpartsrisker. Kyrkans pensionsfond strävar efter att hantera placeringsverksamhetens totalrisknivå och osäkerhetsfaktorer genom en så bred spridning av placeringarna som möjligt, både geografiskt och på olika tillgångsklasser. Dessutom är det viktigt med tidsmässig spridning och tillräcklig spridning mellan olika kapitalförvaltare.