Hyppää sisältöön

Kyrkans pensionsfond - KER


Kyrkans pensionsfond (KER) fungerar som pensionsanstalt för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. KER ansvarar för finansieringen av de kyrkligt anställdas pensioner och placeringen av pensionsmedlen.

Det strategiska målet för placeringsverksamheten är att täcka pensionsansvaret genom att placera pensionsmedlen på ett lönsamt, säkert och ansvarsfullt sätt.

Pensionsfonden har förbundit sig till ansvarsfull placeringsverksamhet och beaktar i alla sina placeringar ESG-aspekterna, dvs. frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed.

Pensionsfondens placeringsportfölj 31.3.2024:

  • Fondens storlek 1 880 milj. euro
  • Avkastning YTD 2024 +3,0 %
  • Genomsnittlig årsavkastning sedan verksamheten inleddes (1991) +7,7 %

* Aktieplaceringar inkluderar även private equity och ränteplaceringar inkluderar alternativa ränteplaceringar.

Pensionsfondens årsavkastningar 2015-2023:

Medlemsskap

Finsif

PRI - Principles for Responsible Investment

CDP - Carbon Disclosure Project

IIGCC, Institutional Investors Group on Climate Change

PRI Montreal Pledge

Climate action 100+

Member of the PRI 2019 Leaders' Group (Asset owner selection, appointment and monitoring: LE and/or PE)