Hyppää sisältöön

Jyri Komulainen

I am the Senior Specialist at the unit from 1 January 2022.

I hold the title of Docent of Dogmatics at the University of Helsinki and Docent of Ecumenics and Theology of Religions at the University of Eastern Finland. My specialties include Asian theology, ecumenical missiology, Catholicism and Hinduism.

I defended my doctoral thesis in theology in 2003, and my dissertation handled Raimon Panikkar’s Hindu-Christian theology. I did parts of my postdoctoral studies in Bangalore (United Theological College) and in Hamburg (Missionsakademie).

My aim is, with my writings and lectures, to increase awareness of global changes in Christianity – above all, to the fact that the majority of the world’s Christians now live in Asia, Africa and Latin America. Therefore, I am interested in finding out how the Evangelical Lutheran Church of Finland might apply the theologies of the global south (such as contextual theologies, liberation theologies).

I am active on Twitter at @JyriKomulainen.

Researcher Jyri Komulainen standing on the street in the city of Helsinki.

Examples of my latest articles:

 • Diakonia osana kirkon kokonaisvaltaista missiota. (Diaconia in the Context of Holistic Mission.) –  Diakonia. Nyt. Näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön. Eds. Saara Huhanantti & Veera Wallenius. Helsinki: Kirjapaja (2022, 23–39).

 • ”Jumala kaikessa, kaikki Jumalassa”: uuden ekologisen spiritualiteetin jäljillä. (”God in All, All in God”: Tracing the New Ecological Spirituality.) – Spiritualiteetti 2020-luvun Suomessa. (Finnish Spirituality in the 2020’s.) Edited by Veli-Matti Salminen & Niko Huttunen. Research Publication of the Evangelical-Lutheran Church of Finland 137. Helsinki: Kirkon tutkimus ja koulutus (2022, 291–322).

 • Hindulaisuus ja pyhät tekstit. –  Kirjakääröistä digiraamattuun. Pyhän tekstin idea, muoto ja käyttö. (Hinduism and Sacred Texts –  From Scrolls to Digital Bible. Idea, Form and Use of Sacred Text.Edited by Jutta Jokiranta & Nina Nikki. Finnish Exegetical Society publications 122. Helsinki: Finnish Exegetical Society (2021, 219–243). 

 • Valaistumisen kylpy: Kasteen teologisia kehityslinjoja.The link opens in a new tab – Kasteen polulla: Kasteen ja kummiuden teologiaa ja käytäntöjä. (The Bath of Enlightement: Theological Developments of Baptism. – On the Path of Baptism: Theology and Practice of Baptism and Sponsorship.) Edited by Maarit Hytönen. Church Research Institute publications 136. Tampere: Church Research Institute (2021, 34–69).

 • Raimon Panikkars Kosmotheandrismus als Katholizismus für das Dritte Jahrtausend?  – Homo Interreligiosus. Zur biographischen Verortung interreligiöser Prozesse bei Raimon Panikkar (1918–2010). Beiträge einer internationalen Fachtagung zu seinem 100. Geburtstag. Salzburger Theologische Studien 65. Christian Hackbarth-Johnson & Ulrich Winkler (Hg.). Innsbruck-Wien: Tyrolia-Verlag (2021, 103–116).

 • Valaistuminen aikamme uskonnollisena kielenä. – Henkisyyttä ja mielenrauhaa: Aasian uskonnollisuus länsimaissa. (Enlightenment as a contemporary spiritual language. Spirituality and the peace of mind: Asian religiosity in the West.) Edited by Elina Hellqvist & Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus (2020, 108–137).

 • Kirkon missio ja Intia: esimerkkinä katoliset sannyasit. Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan. The link opens in a new tab(Mission of the Church and India: Catholic sannyasis as an example. – Perspectives of ecumenical missiology.) Edited by Mari-Anna Auvinen & Jyri Komulainen. Church Research Institute publications 133. Tampere: Church Research Institute & Helsinki: Finnish Ecumenical Council (2020, p. 247–270).

 • Panikkar the Dialogical Man: Religion and Religions. – Raimon Panikkar: A Companion to his Life and Work. Eds. Peter C. Phan & Young-chan Ro. Cambridge, UK: Lutterworth Press (2018, p. 76–93). 

 • Sakramentaalinen seksi? Uskontojen käsityksiä seksuaalisuudesta ja avioliitosta.The link opens in a new tab – Perhe ja avioliitto muutoksessa. (Sacramental sex? Views of religions on sexuality and marriage. – Family and marriage in transformation.) Edited by Maarit Hytönen. Church Research Institute publications 127. Tampere: Church Research Institute (2017, p. 36–61).

 • Onko kirkon ulkopuolella armoa? Luterilaisena uskontojen maailmassa. – Armon horisontit: Huomisen luterilaisuus. (Does grace exist outside the Church? A Lutheran in the world of religions. – Horizons of grace: the Lutheranism of tomorrow.) Edited by Anna-Kaisa Inkala & Jyri Komulainen. Helsinki: Kirjapaja (2016, p. 169–185).

Books:

 • Henkisyyttä ja mielenrauhaa: Aasian uskonnollisuus länsimaissa. (Spirituality and the peace of mind: Asian religiosity in the West.) Edited by Elina Hellqvist & Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus (2020).

 • An Emerging Cosmotheandric Religion? Raimon Panikkar’s Pluralistic Theology of Religions. Studies in Christian Mission. Volume 30. Leiden & Boston: Brill (2005).

 • Guru Jeesus: Tutkielmia hindulaisuudesta ja kristinuskosta. (Guru Jesus: Studies of Hinduism and Christianity.) Finnish Theological Literature Society publications 251. Helsinki: Finnish Theological Literature Society (2006).

 • Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan.The link opens in a new tab (Perspectives of ecumenical missiology.) Edited by Mari-Anna Auvinen & Jyri Komulainen. Church Research Institute publications 133. Tampere: Church Research Institute & Helsinki: Finnish Ecumenical Council (2020).

 • Armon horisontit: Huomisen luterilaisuus. (Horizons of grace: the Lutheranism of tomorrow.) Edited by Anna-Kaisa Inkala & Jyri Komulainen. Helsinki: Kirjapaja (2016).

 • Opin poluilla. Juhlakirja Miikka Ruokasen täyttäessä 60 vuotta. (On the paths of learning. A book in honour of the 60th birthday of Miikka Ruokanen.) Edited by Tiina Ahonen & Jyri Komulainen & Mika Vähäkangas. Helsinki: Finnish Theological Literature Society (2013).

 • Luterilaisen Suomen loppu? Kirkko ja moniuskontoinen Suomi. (The end of Lutheran Finland? The Church and multireligious Finland.) Edited by Jyri Komulainen & Mika Vähäkangas. Helsinki: Edita (2009).

 • Teologian ilmansuuntia. Näkökulmia uskontulkintoihin Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. (Compass points of theology. Perspectives on religious interpretations in Asia, Africa and Latin America.) Edited by Tiina Ahonen & Jyri Komulainen. Helsinki: Gaudeamus (2004).

At the moment, I serve in the following expert roles and positions of trust:

 • Finn Church Aid / Steering group of the Teachers without Borders network, member (2013–)
 • Committee on the encounter of religions, the Evangelical Lutheran Church of Finland: Bishops’ Conference (2017–)
 • The Foundation of the Finnish Institute in the Middle East, Board of Trustees, member (2018–)
 • The National Forum for Cooperation of Religions in Finland - CORE Forum / vice member of the board (2023–)
 • The National Forum for Cooperation of Religions in Finland - CORE Forum / Section for international affairs, member (2019–)
 • The follow-up group of the Lutheran Church for reforms in the religion and worldview studies,  expert member (2023–2024)
 • Task force for strengthening of evangelizing work of the church (2023–2024)

I am a member of the following international academic organisations:

 • International Association of Mission Studies (IAMS)
 • European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS)

Ota yhteyttä

johtava asiantuntija
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Jyri Komulainen (dosentti, TT) on väitellyt Helsingin yliopistossa dogmatiikan oppiaineessa uskontodialogin teoriaan liittyvästä aiheesta. Komulaisen erikoisaloihin kuuluvat luterilaiseen teologiaan liittyvien kysymysten ohessa globaali kristinusko, katolinen kirkko sekä Aasian uskonnot, erityisesti hindulaisuus. Hän on toiminut uransa aikana myös erilaisissa uskonnonopetukseen liittyvissä tehtävissä.