Hyppää sisältöön

STIFTSDAGAR 27-29.10.2023, Konstfabriken, Borgå

Höjdpunkten på jubileumsåret blir Stiftsdagarna som firas i Borgå i oktober.

Anmälan

Här är länken till anmälningsblankettenÖppna länk i ny flik för Stiftsdagarna 2023. Sista anmälningsdag är 15.9.2023.

Allmän information:

Var och en bokar själv sin logi för Stiftsdagarna. Vi har förhandsbokat rum på Hotell Seurahovi, Hotell Sparre och Porvoon Hostel.  För priser och bokningsförfarande kolla länken. Läs mer om logimöjligheterna här! OBS! Bokningen kan endast göras per telefon eller e-post.

Här är programmet för dagarna:

Fredag 27.10

13.30–14.30 Tillsammanskraft med sång

Allsång tillsammans med Gaudeamuskören och kantor Reidar Tollander. Konferencier Ann-Britt Hedman.

14.30–15 Kaffeservering

16.00 Middag

17.00 Stiftet, seklet, svenskan – Borgå stift 100 år

I panelen sitter Susanna Landor, Robert Lemberg, Ida-Maria Sola. Moderator är Maja-Stina Andersson.

19.00 Mässa i mångfaldens tid

Vi firar den av Ulf Långbacka komponerade mässan tillsammans med liturgerna Rebecka Stråhlman och Claus Terlinden, Borgå kammarkör och Västnyländska kammarkören under ledning av Eric-Olof Söderström, Borgå domkyrka.

Lördag 28.10

Kl. 9.30 Vi sjunger in dagen tillsammans med Sibbo svenska församling under ledning av Lauri Palin

Morgonandakt med Niklas Wallis

Välkomsthälsning, Bo-Göran Åstrand och dagens konferencierpar

 

Parallellprogram:

1. Tillsammanskraft förr och nu: samtal om Borgå stifts identitet (kl.10-10.45)

Vad tillför Borgå stift och den evangelisk-lutherska kyrkan till det finländska samhället? Vad är tillsammanskraften, och hur kan vi ta den tillvara? Samtalet modereras av Mia Anderssén-Löf.

2. Framåtblick: samtal om framtiden och stiftets bärkraft (kl. 11-11.45)

En hurudan framtid anar vi och önskar vi? Hur bygger vi det stift och den kyrka vi vill se? Samtalet modereras av Mia Anderssén-Löf.

3. Pilgrimsvandring med Elefteria Apostolidou (kl. 10-12)

Avslutas med andakt i Lilla kyrkan.

4. Guidad vandring tillsammans med Benita Ahlnäs (kl. 10-12)

Besök till domkapitlet, biskopsgården och Brunbergs lilla butik i Gamla stan. Avslutas med andakt i Lilla kyrkan.

 

Övrigt:

Tillsammans i bön

Stillhetens rum kommer att vara öppet under hela lördagen. Vi erbjuder en oas av tystnad och stillhet samt programinslag i form av tyst bön och Stillhetens yoga.

12.00 Lunch

13.30 Festföredrag

Martin Modéus från Svenska kyrkan

14.30 Kaffe

15.30 Finlandssvenska spår i psalmboken

Gustav Björkstrand berättar om arbetet med sin bok om finlandssvenska författare i psalmboken och vi sjunger några av psalmerna tillsammans.

16.00 Biskopens hörna "Borgå stifts plats i Svenskfinland"

Tapio Luoma, Martin Modéus, Bo-Göran Åstrand

17.00 Middag

17.30 Hälsningar till jubilaren Borgå stift

18.30–19.30 Drop-in, mingel

19.30 Tillsammanskraft i mer än 100 år

Medverkande: Fredrik Erlandsson, trumpet, Jan Hellberg, klarinett, Mrs Big Hill Singers, Niels Burgmann, orgel/piano, Erica Nygård, flöjt, Mauriz Brunell, orgel, Martina Brunell, ackordion.

Söndag 29.10

12.00 Tillsammans i festmässa

Mässan från Borgå domkyrka televiseras kl. 12 i Yle Fem, radieras kl. 13.03 i Yle Vega och tolkas till finlandssvenskt teckenspråk.

Medverkande: Predikant Bo-Göran Åstrand, liturger Mats Lindgård och Marina Smeds. Brassensemblen Cornicines Borgoensis samt körerna Borgå kammarkör, Kammarkören Psallite och Diskanten medverkar. Anne Hätönen, Ann-Christine Nordqvist-Källström, Eric-Olof Söderström,Reidar Tollander och Michael Wargh.

13.15 Kyrkkaffe

 

MEDVERKANDE:

Ahlnäs Benita, redaktör

Anderssén-Löf Mia, stiftsdekan

Andersson Maja-Stina, journalist

Apostolidou Elefteria, församlingspastor

Audas-Kass Amanda, lärare

Björkstrand Gustav, biskop emeritus

Brunell Martina, musiker

Brunell Mauriz, musiker

Bruun Staffan, journalist

Burgmann Niels, musiker

Ekstrand Sixten, direktor

Erlandsson Fredrik, musiker

Hedman Ann-Britt, prost

Hellberg Jan, musiker

Hätönen Anne, kantor

Juslin-Sandin Heidi, stiftssekreterare

Landor Susanna, diakoniassistent

Lemberg Robert, teologie doktor

Lindgård Mats, domprost

Luoma Tapio, ärkebiskop

Modéus Martin, ärkebiskop i Svenska kyrkan

Nordqvist-Källström Ann-Christine, kantor

Nygård Erica, musiker

Palin Lauri, kantor

Sandbäck Jamika, socionom

Smeds Marina, kaplan

Snellman Lucas, ledande sakkunnig

Sola Ida-Maria, psykolog

Stråhlman Rebecka, sakkunnig

Terlinden Claus, omsorgspräst

Söderström Eric-Olof, kantor

Tollander Reidar, kantor

Vataja Katri, framtidsforskare

Wallis Niklas, kyrkoherde

Wargh Michael, kantor

Åstrand Bo-Göran, biskop