Hyppää sisältöön

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Kyrkostyrelsen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://evl.fi/borgastift100/ och har uppdaterats 24.10.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Bildernas textmotsvarigheter

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen förekommer bilder som saknar textmotsvarighet (alt-text) eller där texten inte beskriver bilden tillräckligt bra.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Textalternativ
 • Möjlig att uppfatta: Tillgängliga dokument

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen förekommer bilagor och dokument (t.ex. pdf) som inte är tillgängliga.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Textalternativ
 • Möjlig att uppfatta: Element saknar innehåll

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  I menybalken finns knappar som har rollen ”menu” men inte innehåller något sådant element (t.ex. ”menuitem”) som krävs för elementet ifråga.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Otillräcklig färgkontrast

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Länkstigen (breadcrumb) i sidfoten uppfyller inte minimikraven på färgkontrast.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • Hanterbar: Element som inte fokuseras med tangentbordsnavigering

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen finns element (dropdown-länkarna i huvudmenyn och länk till informationen om kakor) som inte blir synligt markeraade när de fokuseras med tangetbordsnavigering.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.7 Synligt fokus
 • Robust: Elementens ID är inte unika

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen finns flera element som har samma ID.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.1 Parsing
 • Robust: Knapp utan textmotsvarighet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen finns en knapp (den sekundära mobil-menyn) som saknar textmotsvarighet (alt-text).

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde
 • Robust: Status eller egenskap som inte stöds

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  På webbplatsen finns element som specificerats med ARIA-attribut som inte stöds av den här typen av element. (aria-expanded attribut används för ul-element i mobil-menyn.)

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Ge respons på tillgänligheten via detta webbformulär

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönsterÖppna länk i ny flik. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000