Hyppää sisältöön

Vägen till ett eget stift

År 1723 blev Borgå stiftsstad för det östliga stiftet och därmed också gymnasiestad.  

I augusti 1918 framfördes tanken på ett svenskt stift i Finland. Förslaget förkastades flera gånger i riksdagen innan man år 1922 med knapp majoritet beslöt att medel i statsbudgeten för år 1923 skulle reserveras för ”inrättandet av ett huvudsakligen svenskt stift”.

Det biskopssäte som redan fanns i Borgå fick flytta till Tammerfors (det stift som idag är Tammerfors stift) för att ge plats åt det nya stiftets ledning.

Domkapitlet och domkyrkan finns alltså som namnet berättar i Borgå, som vann kampen som stiftsstad mot Åbo. En delorsak sägs ha varit Borgå stads löfte om att bygga och tillhandahålla biskopsgården som bostadslokal åt den svenska biskopen. Således grundades Borgå stift den 1 december 1923.  

Svartvitt fotografi i förgrunden träd och byggnader, sedan ån och i bakgrunden Borgå domkyrka.
Utsikt mot Borgå domkyrka början av 1900-talet. Foto: Museiverket/Kustannusosakeyhtiö Otavan kuvakokoelma.