Hyppää sisältöön

Ungdomarna Lisa och Tony hittar av en slump en mobiltelefon. I hopp om hittelön, och med hjälp av olika ledtrådar, hittar de så småningom telefonens ägare. Klistermärket Borgå stift 100 år och samtal från kyrkoherdar runt om i stiftet leder dem till domkyrkan. Kyrkvaktmästaren Tommy lär dem vem som egentligen är boss i kyrkan och ger dem tips om att de kan hitta telefonens ägare, biskopen, i domkapitlet.

Filmen är en mild satir där man driver lite med kyrkan på ett godmodigt sätt; för en institution som kan skratta åt sig själv är samtidigt en institution som faktiskt har rätt bra självkänsla.

Filmen är gjord för konfirmandundervisningen och religionsundervisningen i årskurs 8-9 men lämpar sig också för andra åldersgrupper.

Begrepp som tas upp i den 9 minuter långa filmen är: stift, domkyrka, biskop, biskopsstav, domkapitel och kyrkoherde. På ett humoristiskt sätt poängteras också att det är Jesus, och inte biskopen och administrationen, som är det centrala i kyrkan.

Utgående från filmen kan man också ta upp prästvigning, altarring, biskopsskjorta, Åbo domkyrka, ärkebiskop.

På webbplatsen Skola och kyrkan kommer det att finnas en frågesport utgående från filmen.