Hyppää sisältöön
Tillsammans hjälper vi

I anslutning till Borgå stifts 100-årsjubileum genomförs en insamling. Insamlingen Tillsammans hjälper vi är ett samarbete mellan Kyrkans Utlandshjälp, Finska Missionssällskapet och Kyrkans diakonifond. Intäkterna används för att hjälpa människor i nöd både i Finland och i utlandet.

Insamlingsperiod: 1.1–31.12.2023

Kyrkans Utlandshjälp riktar sin andel av de insamlade medlen till sin katastroffond ur vilken man i hela världen bistår människor som drabbats av katastrofer och är i nöd. Man svarar även på långvariga humanitära hjälpbehov.

Finska Missionssällskapet riktar sin andel av de insamlade medlen till återuppbyggnadsarbetet och säkerställandet av människors överlevnad på krisdrabbade områden. Man vill särskilt trygga tillgången till mat och bekämpa klimatförändringens effekter.

Kyrkans diakonifond riktar sin andel av de insamlade medlen till familjer och individer i Finland som har råkat ut för oväntade ekonomiska svårigheter eller nödsituationer. Det är möjligt att ansöka om bidrag genom församlingens diakoniarbete.

Så här kan du delta i insamlingen

Delta i jubileumsinsamlingen genom att:

  • Sända textmeddelandet DIAKONI till numret 16499. Meddelandet kostar 15 euro.
  • Donera med MobilePay. Numret är 46611.
  • Göra en inbetalning till kontot: Handelsbanken  FI68 3131 3001 2553 55, HANDFIHH. Är du privatperson anger du referensnumret 13178 eller skriver meddelandet: Borgå stift 100 år insamling. Gör du en inbetalning för en församling så anger du referensnumret enligt tabellen (pdf-format) nedan.

Insamlingstillstånd
RA/2019/723 giltigt 1.1 2020-31.12 2024 i hela Finland förutom landskapet Åland. Beviljat av Polisstyrelsen.
ÅLR 2022/10086 giltigt 1.1-31.12 2023 i landskapet Åland. Beviljat av Ålands landskapsregering.

Församlingarna kan delta i insamlingen genom att samla in en kollekt eller ordna ett evenemang där man lyfter fram insamlingen. Vid strömmade gudstjänster är det också möjligt att nämna möjligheten till donation. Uppgifterna om insamlingen kan också ingå i olika utskick och handprogram. I sådana sammanhang behöver man nämna insamlingstillståndet.

Det är också möjligt att lyfta fram jubileumsinsamlingen på församlingens webbplats och i sociala medier. I olika programblad (t.ex. evenemang och allsångstillfällen) kan det med fördel också ingå information och anvisningar för jubileumsinsamlingen.

Material för insamlingen

Bilder för digitala medier kan hämtas från Kyrkans mediebank. De får användas fritt i församlingens egna kanaler.

Anvisningar för redovisningen

Kyrkans Utlandshjälp delar insamlingens resultat lika mellan Kyrkans Utlandshjälp, Kyrkans diakonifond och Finska Missionssällskapet.

Kontonummer Handelsbanken  FI68 3131 3001 2553 55, HANDFIHH  

Varje församling har ett eget referensnummer för insamlingen:
1. öppna länken nedan
2. tryck ctrl + f
3. skriv i Find-fältet församlingens namn och tryck Enter

Lista på referensnummer

Gemensamt referensnummer 13178 (för t.ex. privatpersoner). Det här referensnumret hör inte ihop med någon församling men styr medlen till jubileumsinsamlingens intäkter.