Hyppää sisältöön

Bästa kyrkoherde och medarbetare!

Det inkommande året blir ett fest- och jubileumsår i vårt stift. Då fyller nämligen Borgå stift 100 år. Det här ska vi tillsammans fira på flera sätt. Eftersom en av styrkorna med Borgå stift är dess rika mångfald behöver detta synas tydligt under jubileumsåret. Varje församling har ju sin profil liksom stiftets prosterier och regioner. Men vi är inte bara olika – vi är ett i Jesus Kristus. Även språket och kulturen förenar oss. Vår förhoppning är därför att både mångfalden och enheten ska komma tydligt till uttryck.

Jubileumsåret inleds i samband med högmässa i Borgå domkyrka och nyårsmottagning i biskopsgården på nyårsdagen 2023. Året avslutas med Stiftsdagar och jubileumsfest den 27-29 oktober på Konstfabriken i Borgå. Där emellan ska festligheterna synas på olika sätt i stiftet.

Jubileumskommittén har planerat för följande:

En glad jubileumssång med samhörighet som tema. Sången är skriven av Camilla Cederholm för att användas vid församlingarnas gudstjänster och samlingar samt vid olika tillfällen i stiftet.

Ett undervisningsmaterial om Borgå stift, dess historia, särprägel och församlingsliv. Materialet ska kunna användas i samarbete med skolorna på orten. Profilen på materialet är sådan att alla i skolan ska kunna ta del av innehållet.

Ett sånghäfte innehållande jubileumssången, psalmer och sånger. Sånghäftet ska kunna användas vid samlingar och olika tillfällen under jubileumsåret. Sånghäftet kommer att finnas i både tryckt och digital form.

En jubileumsbakelse har skapats av Marthaförbundet och kan bakas till olika tillfället under jubileumsåret. Receptet kommer att finnas på jubiléets webbplats.

En jubileumsbok som skildrar mångfalden i Borgå stifts liv, både i nutid och i historien. Boken skrivs av ett flertal skribenter och utkommer påsken 2023. I boken ingår även en tabula gratulatoria med möjlighet till uppvaktning i anledning av jubiléet.

Till jubiléet hör också en webbplats där det kommer att finnas hälsningar från stiftets församlingar och information om lokala evenemang. Dessutom kommer det att finnas information om och material för jubiléet. Webbplatsen öppnar i juni 2022 och kompletteras an efter.

Firandet av Borgå stift 100 år förenar oss alla och kan uppmärksammas på många olika sätt. Var alltså kreativa, samarbeta med lokala aktörer och grannförsamlingar. Ta vara på möjligheten att lyfta fram allt det goda som görs i vårt stift.

 

Borgå den 31 maj 2022

 

Biskop Bo-Göran Åstrand

och Utskottet för Borgå stifts 100-årsjubileum