Hyppää sisältöön

Kom med och gratulera stiftet!

Jubileumsboken belyser stiftets 100 år ur en mångfald perspektiv.

100 år har snart gått sedan Borgå stift grundades i december 1923. Det var en händelse som har påverkat förutsättningarna för det svenska i Finland mycket djupgående. I dag är det svenskspråkiga stiftet en sammanhållande länk för en majoritet av Finlands svenskspråkiga befolkning, från Karleby i norr till Hangö i söder, från Eckerö i väster till Lovisa i öster.

Med anledning av jubileet sammanställs en jubileumsbok, som belyser Borgå stifts 100 år ur en mångfald av perspektiv: historiska, politiska, kulturella, samhälleliga och personliga. Ett tjugotal texter ingår. Bland skribenterna finns Staffan Bruun, Carola Ekrem, Mikael Lindfelt, Hilkka  Olkinuora, Sören Lillkung, Katarina Gäddnäs och ärkebiskop Tapio Luoma med flera. Jubileumsboken innehåller också rikligt med bildmaterial från stiftets hundra år. Boken ges ut av förlaget Fontana Media.

Tabula gratulatoria

Du kan vara med och uppmärksamma jubilaren genom att reservera en plats i den tabula gratulatoria som ingår i boken. Samtidigt stöder du utgivningen av jubileumsboken. Alla som deltar i gratulantlängden får ett exemplar av jubileumsboken, som utkommer i oktober 2023. Såväl församlingar, föreningar som privatpersoner kan delta i tabula gratulatoria.

Deadline för anmälan är 31 maj 2023. Gratulationspriset är 50 euro för privatpersoner/par, 150 euro för församlingar och föreningar samt 300 euro (eller en valbar högre summa) för samfund.

Privatpersoner och föreningar deltar enklast med en inbetalning via webben.

Församlingar anmäler sig genom att sända ett meddelande till e-postadressen kontakt@forsamlingsforbundet.fi. Vänligen ange församlingens namn, kontaktperson och postadress.