Hyppää sisältöön

Om oss

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 3.8  miljoner medlemmar och är därmed Medlemsantalet är ca 3,8 miljoner och är därmed det största religiösa samfundet i landet. . Kyrkan möter människor i vardag och vid fest, och lyfter fram kristna värderingar i den offentliga diskussionen.

Kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet med 109 representanter, som samlas två gånger i året. Till kyrkans gemensamma förvaltning hör också kyrkostyrelsen, biskopsmötet och kyrkans arbetsmarknadsverk. Här kan du läsa mera om kyrkans organisation.

Evangelisk-lutherska kyrkan befrämjar en respektfull åskådnings- och religionsdialog och  förbinder sig att bromsa klimatförändringarna och främja en hållbar livsstil. Församlingar bedriver olika slag av verksamhet. Församlingens personal i småbarnspedagogiken har en pedagogisk utbildning och arbetar med småbarnspedagogik och familjeverksamhet. Exempelvis olika slag av klubbar, musikverksamhet, evenemang, utflykter och läger, inklusive morgon- och eftermiddagsaktiviteter för skolbarn.

Kulturarvet bygger broar mellan historien och framtiden

I församlingarna finns det många olika sorters kulturarv. Det finns byggnader och miljöer, såsom kyrkor, kapell och begravningsplatser. Altartavlor, kyrkokonst och föremål i kyrkan är också värdefullt kulturarv.  Kyrkliga byggnader, konstverk och omgivningar befrämjar en andlig och immateriell kontinuitet från medeltiden till idag. Enligt grundlagen ansvarar alla människor för miljö- och kulturarvet. UNESCO-konventionen hänvisar immateriellt kulturarv till fenomen som fortfarande lever och kan omvandlas från generation till generation. Det kan vara kunskap, färdigheter och praxis i ett socialt liv, ritualer och traditionella fester i anslutning till kyrkoåret.

Mera information om kulturarvet finns på webbplatsen Immateriella kulturarv

Kulturarvet bygger och stärker vår identitet och får oss att förstå oss själva och vårt samhälle bättre. Att vi känner till vårt eget kulturarv är en förutsättning för att vi ska förstå andra kulturer.