Hyppää sisältöön

Stadgar för Ungdomens Kyrkodagar

På den här sidan kan du läsa om UK:s stadgar. I stadgarna berättas hur UK fungerar och hur man arbetar under UK.

Arbetsordningen berättar om UK som helhet, vilka regler som gäller för arbetet under UK, vem som kan vara ombud och hur ärenden behandlas.

Plenarordningen berättar hur man arbetar under plenum, t.ex. hur man ber om att få ordet och hur man fattar beslut.

Valordningen berättar hur det går till när man ska förrätta val under UK, t.ex. val av ordförande, och hur det går till när det finns flera förslag till beslut och man behöver rösta om beslutet.

Utskottsordningen berättar hur man arbetar i utskotten och förbereder ärendena inför plenarförhandlingarna.